Jiří Všetečka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1968   Fotografie Jiřího Všetečky
1992   Jiří Všetečka: Všenáprava obrazem (Na motivy díla J. A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1971   Československá fotografie 1968 / 1970 (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1977   Soudobá výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1986   Umění pro mír (Výstava grafiky, kreseb, plakátů, fotografií, plastik, poštovních známek)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1994   Česká fotografie 1989–1994
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2004   Prolínání 2 (Výstava výtvarníků národnostních menšin v Praze)
2006   1945 osvobození --1968 okupace : sovětská vojska v Československu / 1945 liberation --1968 occupation : Soviet troops in Czechoslovakia
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
2010   Prague Photo 2010
2011   V plném spektru (Fotografie 1841 - 2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Pražský chodec (Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1985   Pražský chodec (Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Královská cesta, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2014   The best of Czech Press Photo: Obrazy dvou desetiletí: 20 Years / let, ,
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1998   Jiří Všetečka: Pražský chodec / Prague Walker
2002   Jiří Všetečka: Pražský chodec / The Prague Pedestrian
2006   Pražský chodec Jiří Všetečka: Fotografie
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2009   Jan Palach: 16. - 25. 1. 1969
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/03 - březen; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/04 - duben; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
2006   Centre culturel tchèque 01/Janvier 02/Février 03/Mars (Programme 2006)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948–1989 / Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989)