Magdalena Vovsová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2001   Magdalena Vovsová: Roucha
2007   Magdalena Vovsová
nedatováno   Magdalena Vovsová: Tisky
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Mír a svět očima mladých
1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Javorná ´88 (Výstava prací mladých výtvarníků z pobytu v Javorné na Šumavě na počest 70. výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky)
1989   Současná česká grafika
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola (Výstava je pořádána u příležitosti šedesátých pátých narozenin prof. Lasialava Čepeláka)
1996   Nový zákon v umění (Výstava prací pedagogů a studentů Akademie výtvarných umění)
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
2000   Ladislav Čepelák a jeho žáci
2000   alfa 2000 omega
2000   Portrét roku 2000 / The Portret of the Year
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2003   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (2. ročník)
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2005   Les arts graphiques tcheques
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 (XIV. ročník)
2010   XVI. festival komorní grafiky
2010   Není plotna jako plotna (grafika)
2011   Duchovní rozměr grafiky II (Pocta Sv. Anežce České)
2014   Jubilanti Hollaru 2014
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1989   Pohled do osmdesátých let, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 2-
1989   Grafická škola Ladislava Čepeláka, Výtvarná kultura, 13, 4, 1989, 1-8
1998   Kronika - soutěže, dílny, konference, jubilea, Grapheion, , 5, 1998, 67-72
1998   Reviews - Chronicle - Competitions - Workshops - Conferences - Jubilees, Grapheion, , 5, 1998, 67-72
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2003   Druhý ročník, Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, , , 2003, 11-15
2007   Magdalena Vovsová, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 132-133
2009   Magdalena Vovsová - Vybrané kapitoly, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 2, 2009/01/22, 6-6
2010   Není plotna jako plotna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 9, 2010/04/29, 12-0
2010   Magdalena Vovsová (Tvorba Magdaleny Vovsové prošla...), Není plotna jako plotna, , , 2010, 106-
2010   Není plotna jako plotna (Nápad na tuto výstavu vznikl...), Není plotna jako plotna, , , 2010, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2007   Magdalena Vovsová: Kresby, grafiky
2008   Magdalena Vovsová: Vybrané kapitoly (z kreseb, grafik a plastik)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Krajina - kosmos (prodejní výstava)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Jubilanti Hollaru 2004
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Současná mezzotinta (Dalibor Smutný, Jan hísek, Petr Nikl, Magdalena Vovsová, Ladislav Čepelák)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník)
2008   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 (XIV. ročník)
2010   Není plotna jako plotna
2014/07   Nová tvorba
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2010   Není plotna jako plotna
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1998   Iniciace (Učitel a žák)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2007   Grafické desetiletí (Nová jména v Hollaru 1997-2007)
program
rok vydání, název (podnázev)
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2010)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2006   Zpřítomění IV: Bienále Dolní Kounice 2006