Není plotna jako plotna

termín: 2010/02/12 - 2010/03/28
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava grafik sedmi českých umělkyň, v současnosti jedněch z nejlepších, by měla zaplnit určitou mezeru ve výstavních projektech posledních let. Mapuje situaci v umělecké disciplíně, která je zdánlivě více ženskou než ostatní. Grafika je soubor uměleckých technik, jimiž se zabývají a u nichž zůstávají převážně ženy. Zamýšlený projekt by měl být průřezem vrcholných grafických období tvůrkyň, které se grafikou zabývají soustavně, přestože každá z nich má ještě „jiné povolání, kterým živí sebe a rodinu“. Některé z nich rozvíjejí pedagogickou činnost na uměleckých vysokých školách, všechny jsou držitelkami některého z ocenění vrcholné soutěže Grafika roku.
Výběr aktérek je záměrně různorodý a „živý“ ve smyslu věkového rozpětí i ve smyslu přístupu k užití grafických technik. Od klasického linorytu, přes rytinu, lept a různé způsoby užívající leptání až k počítačové grafice.
galeriehb.cz/cs