Zbyněk Sedláček

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1992   Vojen Wilhelm Čech - Colini: Ars Fantastica
1993   Vladislav Mirvald: Obrazy
1994   Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let
1995   Jiří Valoch
1996   Milan Maur: Téma strom
1996   Vladislav Mirvald: Psáno pro vodu a mráz
1996   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu
1997   Dalibor Chatrný: Cosi jako kniha / Something like a book
1997   Markéta Váradiová (Cena Miroslava Proška: II. ročník 1997)
1998   Jiří Mrázek: Práce 1940-1998
1998   Jan Řezáč: Merkur
1999   Milan Maur: Rytmy (1988 - 1998)
1999   Česká kresba 12 (Jiří Mrázek)
1999   Martin Zet: Kresby mořem / Sea Drawings
2000   Jiří Kubový
2000   Milan Maur
2000   Petr Veselý: Jarní průžez
2000   Daniel Hanzlík: Části částí / Parts of Parts
2000   Olga Karlíková (Česká kresba 13)
2001   Jan Kubíček: Retro
2001   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové
2001   Jitka Géringová: Cukrovinky
2002   Svatopluk Klimeš: Blik / Flash
2002   Jitka Géringová: Upečeno
2002   Štěpán Málek: Kovový program
2003   Daniel Hanzlík: City light
2003   Jan Řezáč: Obrazy
2004   Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other
2004   Václav Jíra: Strojky
2005   Bořivoj Hořínek: Záznamy
2006   Peter Demek: Objekty
2007   Lubomír Přibyl: Grafika
2007   Petr Veselý
2007   Vanesa Wallet Hardi: Proces.Structure.Colour
2009   Martin Salcman 1896 - 1979
2012   Kratina v Dynamu
2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
2012   Kratina v Dynamu
2013   Ilja Bílek
2013   Luba Bakičová
2014   Miloš Michálek: Kabinet
2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
2000   De Tsjechen komen (Dalibor Chatrný, Cestmir Suška)
2000   Devadesátka pokračuje
2002   Monochromie / Monochromy (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990)
2002   Iluminace
2003   Ejhle světlo
2005   Širší proud (Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech)
2006   N konfigurace
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
2008   Image, communication, style, function, concept
2010   Nikdy jsem tam nebyla
2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009)
2012   Identity (Almanach ateliéru Sklo, Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně)
2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let)
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2013   Od moderny po současnost 1945-2013
2016   Hommage à Zbyněk Sedláček (Výstavy v kapli svatého Izidora v Kovárech)
nedatováno   Lounská krajinářská škola
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2003   Rekultivace (Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Obrácený pohled - Jitka Svobodová (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1994   Grafická tvorba Radka Kratiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 24, 1994/11/24, 7-7
1994   Radek Kratina patří k předním představitelům..., Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let, , , 1994, 0-0
1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 18, 1994/09/01, 6-6
1995   Oblouk Kratinova díla, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 10, 1995/05/11, 6-6
1995   Jan Kubíček (Praha, Galerie ´60/´70, 2. 5. - 2. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 12, 1995/06/08, 5-5
1995   Systémy a série, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 21, 1995/10/19, 4-4
1995   Kubíčkovy vrhy kostek, Lidové noviny, , , 1995/07/12, 11-11
1996   Kratinovy soustavné variace, Mladá fronta Dnes, , , 1996/09/24, 0-0
1996   Jan Merta (Obrazy, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem, 7.2. až 2.2.1996), Detail, 1, 4, 1996/02, 22-
1996   Private Anamnesis (soukromá anamnéza) (Dominikánský klášter sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem...), Detail, 1, 7, 1996/06, 26-27
1996   Zbyšek Sion (Obrazy 1958-1996), Prostor Zlín, 4, 5, 1996, 10-11
1997   Retrospektiva Zdeňka Pešánka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 16-16
1997   K výstavě společenství geometrie, Prostor Zlín, 5., 2, 1997, 13-15
1997   Dalibor Chatrný Ivan Chatrný (Výstava v ČMVU v Praze), Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 4-6
1997   Zuzana Füsterová, Detail, 2, 3-4, 1997/11, 43-
1998   Výstava Prostory smrti se zabývá funerální kulturou, Mladá fronta Dnes, , , 1998/01/31, 0-0
1998   Průkopnické práce Ludmily Padrtové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 25-26, 1998/12/17, 4-4
1999   Výtvarné dílo Lubomíra Přibyla (* 27.6.1937 v Praze)..., Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, , , 1999, 0-0
2000   Forma - projekt - řád (Praha, Galerie Václava Špály, 6. 4. - 30. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 12, 2000/06/15, 5-5
2000   Jestliže se v katalozích výstav Jiřího Kubového,..., Jiří Kubový, , , 2000, 9-12
2000   Forma - projekt - řád (Praha, Galerie Václava Špály, 6. 4. - 30. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 12, 2000/06/15, 0-0
2000   Výstava, jež se pořádá při příležitosti..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů, , , 2000, 0-0
2000   Dalibor Chatrný (In de integrale context...), De Tsjechen komen, , , 2000, 0-0
2001   Když nakladatelství Československý spisovatel..., Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, , , 2001, 2-5
2001   V 90. letech se téměř všichni protagonisté..., Jan Kubíček: Retro, , , 2001, 0-0
2001   Jan Kubíček - Retro (Louny, Lounská výstavní síň Telecom, 22. 5. - 29. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 11, 2001/05/31, 6-6
2003   Svatováclavská legenda Michaely Thelenové, Posel z Budče, , 20, 2003/09/27, 40-41
2003   V rámci výrazné generace výtvarných umělců..., Jan Řezáč: Obrazy, , , 2003, -
2005   Bohatství, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 25-26, 2005/12/15, 4-
2007   Lubomír Přibyl (1937), Lubomír Přibyl: Grafika, , , 2007, -
2008   Funkce (Design ve funkcionální perspektivě), Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, , , 2008, 55-57
2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17, 244, 2008/10/16, 28-
2009   Nenápadná kontinuita - dílo Martina Salcmana v souvislostech, Martin Salcman 1896 - 1979, , , 2009, 67-87
2010   K sémantice prostoru v kresbách Jitky Svobodové, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 32-34
2011   Dalibor Chatrný - Výroky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 1-1
2011   Umění na severu Čech - asynchronní současnost, Paralelní historie, , , 2011, 27-28
2011   ...stavebnice Merkur se pak stala zdrojem Řezáčovy individuální ikonografie..., Paralelní historie, , , 2011, 129-129
2011   Stálým rysem mnohostranné práce..., Paralelní historie, , , 2011, 137-137
2012   Lubomír Přibyl - Od 60. let po současnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 4, 2012/02/23, 4-
2012   Variabily Radoslava Kratiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 9, 2012/05/03, 16-
2013   Půl století, které nás dělí od vzniku... , Rýsovaný svět, , , 2013, 3-6
2014   Abstrakce, Heslář české avantgardy, , , 2014, 75-79
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Zuzana Füsterová
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě
2001   Jitka Svobodová: Blízké prostory
2002   Stanislav Zippe: Relace
2003   Jan Stolín:Posuny_B_GP
2005   Svatopluk Klimeš: Tři projekty
2005   Zdeněk Ladra
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   Kapky oceánu (Jiří Kubový, Milan Maur, Martin Zet)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1999   Pavel Hayek
příloha
rok vydání, název (podnázev)
2005   Výběr z experimentální tvorby
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2007   Galerie Vernon, Galerie Vernon Projekt
text
rok vydání, název (podnázev)
2000   Vážený pane Hůlo … (Michal Škoda v Galerii U bílého jednorožce v Klatovech)
2000   Text Zbyňka Sedláčka k výstavě Michal Škoda - Vymezení v Galerii U Bílého jednorožce
2002   Miloš Šejn - Mlaka. O/čarování Šumavou, Jiří Šigut - Záznamy
2003   Text Zbyňka Sedláčka k výstavě Michal Škoda - Kresby v Galerii Pecka
2003   Dopis: Vážený pane Hůlo, … (Michal Škoda - Kresby, Galerie Pecka)