Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

termín, název výstavy
1961/03/30 - 1961/04/13   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků,
1964   Z moravské grafiky ve 30. letech,
1964/10/02 - 1964/10/31   Radoslav Kutra: Tvotba 1963 - 64,
1970/11/27 -   Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu Máji,
1971/03 - 1971/04   F. J. Kraus,
1975/01 -   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci,
1977   Třeboň včera a dnes, fotografie z fotosoutěže,
1977/10/20 - 1978/02   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975,
1980/02   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika,
1981/11/26 -   Karel Svolinský,
1984 - stálá expozice   České výtvarné umění XX. století olomouckého regionu,
1984/01 - 1984/08   Bohumír Dvorský, Karel Svolinský,
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
1985/03/28 - 1985/05/26   Musica Picta,
1986/01/14 -   Karel Svolinský,
1986/04/17 - 1986/09/30   Karel Svolinský: Celoživotní dílo,
1986/11 - 1987/03   Středoevropské malířství 17. a 18. století,
1987/05/28 - 1987/08/30   Jana Jemelková: Kresba a grafika,
1987/09/17 - 1987/09/25   Olomouc a drobná plastika, ex libris,
1987/10/29 - 1987/11/29   Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika,
1987/12/10 - 1988/01/31   Moravské lázně v proměnách dvou staletí,
1988/06/30 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Olomoucké galerie - 1. část,
1989/08/31 - 1989/04/03   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: 2. část,
1989/12/14 - 1990/01/21   Rakouská secese: Gustav Klimt, Egon Schiele,
1989/12/21 - 1990/01/21   Současná makedonská grafika,
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla,
1990/10/25 - 1990/11/18   Petr Kvíčala: Bez názvu,
neuvedeno   Václav Rabas: Kresby,