Považská galéria umenia v Žiline

osoba, narození
Bubán Stanislav, 5. 5. 1961
Dobiáš Karol, 9. 7. 1936
Grygar Milan, 24. 10. 1926
Kolčáková Vavrdová Běla, 27. 9. 1937
Kolenčíková Klimová Tamara, 24. 6. 1955
Kraicová Viera, 5. 7. 1920
Muška Pavol, 21. 6. 1949
Oravec Juraj, 8. 10. 1956
Pribiš Rudolf, 19. 3. 1913
Riabič Ivan, 3. 4. 1952
Rónai Peter, 6. 7. 1953
Ronaiová Filová Veronika, 25. 5. 1951
Rudavská Mária, 10. 10. 1941
Rudavský Andrej, 29. 11. 1933
Srna Jozef ml., 4. 3. 1979
Urbásek Miloš, 28. 7. 1932
Vrtílek Ján, 12. 12. 1906