Štefan Čapka

termín: 1976/12
instituce: Považská galéria umenia v Žiline
typ výstavy: autorská