České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia zo zbierok galérie výtvarného umenia v Olomouci

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Považská galéria umenia v Žiline
termín: 1978/07/14 - 1978/10/15

České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia zo zbierok galérie výtvarného umenia v Olomouci

instituce, obec, adresa
Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), _
Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina), M.R.Štefánika č.2

České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia zo zbierok galérie výtvarného umenia v Olomouci

osoba narození
Pazderová Eva  

České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia zo zbierok galérie výtvarného umenia v Olomouci

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996