Prostor Z(i)lin(a): Umělecké intervence do veřejného prostoru

termín: 2010/07/14 - 2010/09/12
instituce: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
typ výstavy: kolektivní

poznámka:

http://www.kgvu.zlin.cz/?page_id=1509

Expozice:
2. poschodí zlínského zámku a exteriéry města

Letošní přehlídka umění ve veřejném prostoru s takřka desetiletým odstupem navazuje na úspěšná trienále Prostor Zlín. Ta si ve čtyřech ročnících od roku 1991 kladla za cíl vstupovat zejména sochařskými realizacemi do prostředí Zlína. Několik děl, které vznikly během těchto sympozií, se stalo natrvalo součástí městských exteriérů. Z nejrůznějších důvodů se projekt v dalších letech nepodařilo uskutečnit. Protože město Zlín svou jedinečnou atmosférou přímo vybízí k práci s tímto prostředím a k jeho uměleckému zkoumání, letos došlo na další pokračování. Důležité zůstává především přímé oslovení veřejnosti mimo tradiční výstavní síně. Podobně jako Nový zlínský salon, Zlínský salon mladých a další významné výstavní projekty Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně i tento projekt výrazně přesahuje hranice zlínského regionu. Letošní ročník se díky spolupráci s Povážskou galériou umenia v Žilině představí vedle osobností české výtvarné scény, také autory ze Slovenska. Od prvních ročníků Prostoru Zlín se nejen ve společnosti, ale i v umění mnohé změnilo. Monumentální sochařské realizace tak vystřídají performance, projekce videí a na první pohled spíše nenápadné zásahy do městského prostředí. Desítka autorů z České republiky a Slovenska připraví nová díla přímo pro prostředí města Zlín. Vedle realizací v exteriéru města, které připravených k vidění v úterý 13. 7. 2010, bude v prostorách zámku týž den zahájena výstava, která podrobněji představí tvorbu jednotlivých účastníku Prostoru Z(i)lin(a). Paralelně s výstavou ve Zlíně proběhne i výstava v Žilině a bohatý doprovodný program v obou městech.

Seznam umělců:
Daniela Baráčková, Marek Galbavý, Jan Haubelt, Eva Jiřička, Alžbeta Lišková, Ilona Németh, Jan Pfeiffer, Pavel Sterec, Nina Šošková, Matej Vakula
Kurátor výstavy:
Mgr. Martin Fišr, 577 210 662, 774 060 681