Česká a slovenská kresba 1989 - 1992

termín: 1993/09/02 - 1993/10/03
instituce: Galerie Atelier Praha
typ výstavy: kolektivní