Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie / Pictures, Objects, Instalations

termín: 1995
instituce: Považská galéria umenia v Žiline
typ výstavy: autorská