Považská galéria umenia v Žiline

termín, název výstavy
1976/12   Štefan Čapka,
1977/12   Jozef Zelný: Obrazy,
1979/10   Fero Kráľ: Maľba, grafika, tapiséria,
1979/12/07 -   Karol Baron: Tapiséria, kresba,
1982/07/08 - 1982/08/29   Edmund Gwerk: Súborné dielo,
1983/02/18 -   Koloman Sokol,
1983/08 - 1983/09   Matilda Čechová: Prierez tvorbou,
1984   Česká kresba XX: století 1.,
1984/03/03 -   Andrej Barčík: Výber z diela,
1984/04 - 1984/05   Fero Kráľ: Kresba,
1984/06/07 -   Michal Scheer: Architektonická tvorba,
1984/09/01 -   Jozef Brezany: Sochy a kresby,
1985   Zita Barčiaková, Jozef Hricek, Štefan Pelikán, Ladislav Prítel,
1985/05/24 - 1985/06/16   Václav Rabas: Obrazy,
1985/07 - 1985/08   Vincent Hložník: Súborné dielo,
1985/10/04 - 1985/11   Česká kresba 2. pol. XX. století,
1986/01/30 -   Vincent Hložník: Súborné dielo,
1986/03/28 - 1986/04/28   Rudolf Barčík,
1986/04/04 - 1986/05/11   Ladislav Gandl: Súborné dielo,
1986/07/10 - 1986/08/28   Vladimír Gažovič: Kresby, litografie,
1986/10/10 - 1986/11/28   Ján Vrtílek: Výber z knižných väzieb,
1987/03/18 - 1987/04/26   Dušan Junek: Plagát - Projekt 2,
1987/07/03 - 1987/08/24   Ján Štursa: Výber zo sochárskeho diela,
1987/11/24 -   Ekologické motívy vo výtvarnom umení,
1988/07/01 - 1988/08/31   Juro Jánošík v tvorbe Jána Kulicha,
1989/02 - 1989/03   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988,
1989/06/08 - 1989/07/31   Mladí ´89,
1990 -   Róbert Brun: Výber 1985 - 1990,
1990/02/09 - 1990/04/08   Miroslav Cipár: Líniou a čiarou,
1991/03/15 - 1991/04/28   Jindřich Štreit (Fotografie z Moravského Berouna),
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách,
1992/04/30 - 1992/05/24   Rudolf Fila: Barokový cyklus,
1992/06/12 - 1992/07/12   Milan Knížák: Niečo,
1992/08/06 - 1992/09/06   Ján Krížík: Ledoux, ja a slečna G.,
1992/10/30 - 1993/01/03   Objekty a inštalácie: Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov,
1992/11 - 1992/12   Juraj Bartusz: Retrospektíva,
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1989 - 1992,
1993/01/26 - 1993/02/28   Juraj Bartusz,
1993/05/18 - 1993/06/27   Karol Baron: Maľba,
1993/07/23 - 1993/09/05   Július Tabaček: Mal´by / Paintings,
1993/09/09 - 1993/10/03   Emil Pacovský a grupa uhorsko - slovenských maliarov,
1994/01/20 - 1994/02/20   Ivan Csudai: Maľba,
1994/03/01 - 1994/04/03   Michal Maximilián Scheer: Architektonické dielo,
1994/04/26 - 1994/05/22   Rudolf Sikora,
1994/10/13 - 1994/12/11   Juraj Bartusz: Inštalácia,
1995   Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie / Pictures, Objects, Instalations,
1995/06/27 - 1995/08/13   Klára Bočkayová - Igor Kalný,
1995/07 - 1995/08   Anton Čierny: Inštalácia,
1995/12/21 - 1996/02/11   Sen o múzeu? (Umenie 90. rokov),
1996/02/20 - 1996/03/31   Michal Kern: 1938 - 1994, In memoriam,
1996/04/19 - 1996/05/19   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu,
1996/08/28 - 1996/10/06   Paradigma žena,
1996/09/10 - 1996/10/13   Robert Brun: 120 x 120,
1996/10/25 - 1996/12/01   Rastislav Biarinec: Kolobeh,
1998/02/17 - 1998/04/12   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby,
1999/12/09 - 2000/01/30   Vincent Hložník,
2000/03/09 - 2000/04/02   Jozef Hallon: Grafika a kresba,
2000/04/14 -   Rudolf Fila: Najhlbšie je koža,
2000/07/13 - 2000/09/10   Jan Fekete: Cherub 2000,
2000/12/14   Zita Barčiaková,
2001/04/04 - 2001/05/06   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia,
2002/03/22 -   Ľudovít Fulla: Nevesta,
2002/07/18 - 2002/08/31   Renato Meneghetti: Installations X-Rays,
2002/09/04 - 2002/09/27   Ivan Csudai: Rok medveďa,
2003/03/06 - 2003/03/30   Jozef Haščík,
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.,
2005/09/14 - 2005/10/23   Take me with you - make me better,
2005/10/13 - 2005/11/27   Ekolagát 05,
2005/10/27 - 2005/11/27   Gabriela Verešová: Fragmenty vspomienok,
2005/12/02 - 2006/02/05   Robért Hromec: Príbehy iných ľudí,
2005/12/08 - 2006/01/29   Jozef Kurinec: Blindheal,
2005/12/08 - 2006/01/29   Marián Kováčik: Fantázia skla,
2006/02/16 - 2006/03/19   Salon žilinských výtvarníkov,
2006/03/09 - 2006/04/09   Juraj Šútovský,
2006/03/30 - 2006/05/28   Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková,
2006/03/30 - 2006/05/28   Marianne Kindt,
2007/05/31 - 2007/06/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma,
2007/05/31 - 2007/07/01   Jozef Srna: Svetlo a dráma,
2007/09/13 - 2007/10/14   Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007,
2007/10/25 - 2007/12/02   Czechpoint,
2009/05/21 - 2009/06/21   Nenápadné médium (podoby súčasnej kresby),
2010/05/13 - 2010/06/15   Stanislav Balko: Mimethexis I. - II.,
2010/07/15 - 2010/08/29   Priestor Z(i)lin(a): Umelecké intervencie do verejného priestoru,
2012/09/27 - 2012/10/28   Robert Brun: Portfolio 2008-2012,
2013/09/05 - 2013/10/06   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka,
nedatováno (po 1994)   Laco Teren,
stálá expozice   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let,