České výtvarné umění 1960-1990

termín: 1992/07/01 - 1992/09/20
instituce: Středočeská galerie, výstavní síně
typ výstavy: kolektivní