Ladislav Stehlík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1946   Alois Moravec: Lidé práce
1947   Václav Špála: Posmrtná výstava
1948   Josef Lada: Kresby a ilustrace
1951   Bohumil Ullrych 1893-1948
1951   Karel Štika: Grafika a kresby z let 1920 - 1951
1953   Alena Ladová
1955   Karel Štika: Lavírované kresby z let 1948-1954
1957   Josef Lada (Souborná výstava k sedmdesátým narozeninám)
1957   Arno Nauman: Výběr z díla
1957   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby z let 1920-1956
1958   Otakar Fuchs: Akvarely a ilustrace
1959   Posmrtná výstava Arno Naumana
1959   Miloslav Holý: Chvála pastelu
1959   Karel Müller: Malostranské motivy
1960   Josef Kočí: Ilustrace - grafika - studie
1961   Miloslav Holý: Dny v krajině (Malé oleje a akvarely)
1961   Cyril Bouda: Volná a knižní grafika
1962   Emil Kotrba: Výstava původní grafiky a kreseb (Výbor z díla k padesátým narozeninám)
1963   Emil Kotrba: Výstava původní grafiky a kreseb
1964   Emil Kotrba: Výstava původní grafiky a kreseb
1964   Alois Moravec: Obrazy, grafika
1964   Sovův Pacov vás srdečně zve na výstavu olejů a kreseb Aloise Moravce
1964   Alois Moravec
1965   Alois Moravec
1965   Alois Moravec
1966   Cyril Bouda: Výstava obrazů, grafiky a ilustrací
1966   Emil Kotrba: Výstava původní grafiky a kreseb
1967   Alois Moravec: Výstava obrazů
1967   Alois Moravec: Výstava ilustrací, kreseb a grafiky
1968   Cyril Chramosta
1968   Václav Haise
1969   Naše Šumava: Výstava obrazů Aloise Moravce
1969   Alois Moravec: Pátá výstava prací ze Šumavy a Pošumaví
1970   Ota Matoušek: Jihočeská krajina
1971   Alois Moravec (Horácký umělecký salon - 1971)
1972   Václav Živec: Výběr z díla
1973   Věra Vovsová: Hudební motivy
1973   Antonín Smažil: Jihočeská krajina (Malba, kresba, grafika)
1974   Karel Štěch: Grafické dílo
1974   Alois Moravec: Grafické dílo
1974   Karel Müller: Grafické dílo
1975   Jiří Mádlo: Lidé a krajina
1976   Milada Kazdová: Grafika a kresby
1976   Antonín Smažil: Moje krajiny
1976   Karel Štěch: Jižní Čechy - grafika
1977   Josef Lada 1887 - 1957: Výběr z malířského díla
1977   Jiří Mádlo: Lidé a krajina
1980   Alois Moravec: Výběr z díla
1980   Památník národního umělce Vojtěcha Sedláčka (Javornice Orlické hory)
1980   Jan Hála: Obrazy z Blatenska
1981   Karel Minář: 1901 - 1973 Výběr z díla
1981   Rudolf Hanych
1981   Jan Pešťák: Krajinou jižních Čech
1982   Ladislav Havlas: Intaglie - kameje
1982   Jan Doleček: Třeboňsko
1983   Antonín Smažil: Moje krajiny
1987   Josef Čapek: Výbor z knižních obálek
1989   Antonín Smažil: Krajina mezi hladinami
1996   Emil Kotrba: Ex libris s motivy koní
nedatováno   Alois Moravec: Jihočeské motivy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Miloslav Holý, Břetislav Benda: Výbor z díla 1918-1958
2005   Les
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Jan B. Čapek Viktor Dyk Josef Hora Josef Kopta Petr Křička J.S. Machar Rudolf Medek St. K. Neumann Ant. Sova Lad. Stehlík Fráňa Šrámek Rudolf Těsnohlídek Karel Toman oslavují T.G.M. (Verše), Klub nakladatelů Kmen, Praha
1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
1955   Básnický almanach 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Chvilky s Josefem Ladou (Několik vzpomínek k nedožitým pětasemdesátinám národního umělce Josefa Lady), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1965   Šumava, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1966   Český Krumlov, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1968   Šumava, Nakladatelství Olympia, Praha
1972   Vojtěch Sedláček, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1973   Šumava, Nakladatelství Olympia, Praha
1974   Šumava, Nakladatelství Olympia, Praha
1975   Československo (Historie, příroda, umění), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1976   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1983   Šupinaté sny, Československý spisovatel, Praha
1983   Malá knížka o Kytici, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
1984   Šumava, Nakladatelství Olympia, Praha
1995   Živant a umrlanti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
1940   Kde domov můj? (Památník věnovaný naší vlasti a hymně národa českého), Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
1969   Sborník pětadvacíti, Československý spisovatel, Praha
1972   Vyprávění o Josefu Ladovi (K 85. nedožitým narozeninám a k 15. výročí smrti národního umělce Josefy Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
1987   Vyprávění o Josefu Ladovi (U příležítosti 100. výročí narození národního umělce Josefa Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1989   Československý spisovatel (40 let práce pro českou knihu 1949-1989), Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   U obrazů Bořivoje Žufana, Obrazy Bořivoje Žufana, , , 1947, 0-0
1958   Malíř všech generací, Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 3-4
1959   Jako by někdo zahrál na flétnu (Arno Naumanovi), Posmrtná výstava Arno Naumana, , , 1959, 0-0
1976   Mezi našimi soudobými grafičkami zaujímá..., Milada Kazdová: Grafika a kresby, , , 1976, 0-0
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1960   Básnický almanach 1959
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1979   Mikoláš Aleš a Suchdol (1877 - 1879) (K 100. výročí pobytu Mikoláše Alše v Suchdole v letech 1877 - 1879)
1980   Alšova Vlast
nedat. (1959)   Památce grafika Josefa Řeřichy
soukromý tisk
rok vydání, název (podnázev)
1937   Panychida za F.X. Šaldu
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1957   Josef Lada a kniha
úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
1980   Rozmarná putování s Aloisem Moravcem (Prosloveno na večeru SSPE k osmdesátým narozeninám zasloužilého umělce Aloise Moravce)