Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst

termín: 1968/03/31 - 1968/04/10
instituce: Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
název výstavy - překlad - Současné československé umění
výstava při příležitosti čs. týdne ve Frankfurtu