Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století

obálka