Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989

osoba, narození
Gaines Jeremy
Paton Derek
Paton Marzia