Prosba (Nedokončený dřevoryt)

klíčové slovo
papír