Miloslav Šebek

* 25. 9. 1928, Česká republika (Czech Republic)
† 1. 2012, Česká republika (Czech Republic)
fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jx20040204012
VIAF: 306141026

poznámka:
fotografie z Davle a okolí, regionální literatura

Miloslav Šebek

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2001/02/10 - 2001/03/25   Miloslav Šebek: Krása Jeseníků, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Jílové u Prahy (Praha-západ)
2008/12/20 -   Miloslav Šebek: Inventura, Výstavní síň Obecního úřadu, Davle (Praha-západ)
2009/06/24 - 2009/08/23   Miloslav Šebek: Výstava z archivu aneb Co všechno odnesl čas, Galerie Modrý domeček, Řevnice (Praha-západ)
2010/04/24 - 2010/06/06   Miloslav Šebek: Výstava z archivu aneb co všechno odnesl čas, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Jílové u Prahy (Praha-západ)

Miloslav Šebek

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Miloslav Šebek: Krása Jeseníků, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Jílové u Prahy (Praha-západ)
  2008   Miloslav Šebek: Inventura aneb co všechno odnesl čas...
  2009   Miloslav Šebek: Výstava z archivu aneb Co všechno odnesl čas, Galerie Modrý domeček, Řevnice (Praha-západ)
  2010   Miloslav Šebek: Výstava z archivu aneb co všechno odnesl čas, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Jílové u Prahy (Praha-západ)
  nedatováno   Miloslav Šebek: Portréty význačných osobností 1973-1975
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Miloslav Šebek: Inventura aneb co všechno odnesl čas...

Miloslav Šebek

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen

Miloslav Šebek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Radek Pilař, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1977   Radek Pilař: Krajina fantazie, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  1978   Radek Pilař: Gemälde, Illustrationen, Filme
  1983   Josef Gočár: Kubistický interiér
  1984   Jan Lauschmann, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Jiří Drlík: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Pavel Janák 1882–1956 (Architektur und Kunstgewerbe), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Josef Šíma: Knižní grafika a kresby, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Helena Johnová: Keramika, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Josef Kaplický: Knižní grafika a kresby, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Ladislav Čepelák: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1988   Blanka Velová: Obrazy a kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   František Drtikol: Fotografie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace 1925 - 1986, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Egon Schiele a Český Krumlov, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1990   Lubor Těhník: Keramika, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Petr Svoboda (1942-1984): Keramické dílo (Výstava k autorovým nedožitým padesátinám), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1992   František Zelenka: Plakáty architektura divadlo
  1993   Josef Ehm: Fotografie (Výstava ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Mirek Kaufman: Obrazy
  1996   Mirek Kaufman: Obrazy 1996, Porges - Kulturní a reklamní agentura, Praha 5
  1996   Pocta Gustavu Klimtovi, Galerie Rudolfinum, Praha
  1996   Zdenka Braunerová. Přátelství a lásky, Památník národního písemnictví, Praha
  1997   Mirek Kaufman, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  1997   Zjevení, existence, pravda (Figurální motivy v tvorbě J.Čapka 1913 - 1922), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Jiří Kalousek 1925 - 1986, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Karel Vilém Medau (1791 - 1866): Tiskař a litograf v Litoměřicích a Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1998   Luděk Marold 1865-1898, Obecní dům, Praha
  1999   Belle-Ile-en-Mer (L´ île de la Reine Sarah - Ostrov královny Sarah)
  2000   A. Mucha: Paríž 1900
  2000   František Bílek (1872-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Pavel Krbálek: Kovová plastika, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
  2001   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby / Photographs, Collages, Drawings, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2001   Josef Velčovský: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2002   František Bílek, Paris Musées, _
  2002   Hermína Melicharová: Životní dílo (grafika, ilustrace, malba)
  2002   Jaroslav Rössler: Photographies, Collages / Photographs, Collages, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2003   Jan Preisler (1872 - 1918), Obecní dům, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2003   Radek Pilař (Obrazy, ilustrace, animovaný film, video), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Jaroslava Pešicová: Obrazy, kresby, grafika, tapiserie, sklo, Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Sudek, Svoboda: Komparace I
  1984   Český granát, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   Devětsil (Česká výtvarná avantgarda dvacátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Středověké umělecké řemeslo (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Keramika ´88 (Výběr z tvorby pražských keramiků), Palác kultury, Praha
  1989   Česká fotografická moderna, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Orbis pictus neboli Svět v obrazích (Knihy a hry českých dětí v období mezi klasicismem a secesí ze sbírek UPM v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Sláva kabaretů v dějinách plakátu (Kabaretní plakát od Toulouse Lautreca k Čapkovi, Longenovi a dalším tvůrcům), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1990   Tapiserie a skleněné objekty (Výběr z české tvorby 70.-80. let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Cubisme tchéque, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1992   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Přírůstky sbírek z let 1986–1991), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1992   VII. trienále umělecké knižní vazby Praha ´92 (Knižní vazby Jana Soboty, Knižní vazby Františka Bílka, Střední průmyslová škola grafická; Kaligrafie a vazby)
  1993   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, Klub Obratník, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Vše pro dítě (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1995   Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  1996   Litografie aneb Kamenopis (Počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Nejen Kafka a Werfel
  1996   Vladimír Boudník a přátelé, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1997   Španělské umělecké řemeslo 1550 - 1650 (Výběr z českých sbírek), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco), Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Tulipán v lesku půlměsíce (Turecká keramika 15.–17. století a její ohlasy v Evropě), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Formas e ambientes as coleccöes do museu artes decorativas de Praga (Shapes and spaces the collections of the museum of decorative arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830 / Josef Bergler and graphic art in Prague 1800 - 1830, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Umění ve vědomí společnosti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny nábytkového umění 19. a 20. století (IV.), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2002   František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   František Štorek (Carnets oublies), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   První dáma české keramiky (Helena Johnová (1884–1962)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Kresbou, barvou, kamerou Radka Pilaře (Výstavy), Výtvarná kultura, 59-60
  1982   Květiny a svět přírody vůbec..., Svoboda
  1996   Otto Rothmayer (Architekt, návrhář interiérů, nábytku a doplňků, pedagog), Domov, 34-35
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Klauni, Uměleckoprůmyslové museum, Praha