Mojmír Hamsík

* 26. 11. 1921, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 20. 12. 2007, Praha, Česká republika (Czech Republic)
restaurátor, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000400868

Mojmír Hamsík

Restaurátor a malíř. V průběhu války studoval na malířské škole Emanuela Frinty. Roku 1945 byl přijat ke studiu na AVU u prof. V. Nechleby, po ukončení navštěvoval restaurátorskou speciálku prof. B. Slánského (1948-49). Ještě v průběhu studia navštívil římský Instituto centrale del restauro a bruselský Institut royal du patrimoine artistique (v pozdějších letech pobýval v Londýně, Paříži, Mnichově a Leningradě). Ihned po ukončení školy nastoupil do restaurátorského ateliéru NG v Praze. Roku 1956 se stal vedoucím tohoto ateliéru. Zasloužil se o rozšíření ateliéru NG o samostatnou laboratoř (1971). Dlouhá léta byl členem IIC. Často spolupracuje se svou ženou Radanou Hamsíkovou (rozená Podzemná). Na katedře dějin umění FF UK přednášel Kapitoly z historické technologie malby. Výsledky svých výzkumů publikoval v odborných časopisech doma i v zahraničí. Přispěl tak nemalou měrou k objasnění mnoha otázek českého středověkého umění a k poznání techniky italských mistrů, kterou zkoumal v rámci grantu (gestorem PhDr. Olga Pujmanová). Zabýval se též teorií a etikou restaurátorských zásahů. Pregnantně formuloval názor nejlepších českých restaurátorů 60. let, který je dodnes platný: „...Domníváme se, že restaurátor skutečně musí mít možnost vlastního rozhodování, a to nejen o tom, co je proveditelné, ale i o tom, co je žádoucí provést ve smyslu konečného estetického působení obrazu...“ (1963). Takto je jasně vyjádřena specifická myšlenka české restaurátorské školy, že restaurátor je zároveň umělcem a je jediným povolaným k rozhodování o konečné podobě restaurovaného díla. Výčet gotických deskových obrazů restaurovaných M. Hamsíkem by sám o sobě vydal na jednu samostatnou práci, za všechny jmenujme: Madona z Mostu, Madona Zlatokorunská, Epitaf Jana z Jeřeně, Deska z Dubečka, Madona Aracoeli. Věnoval se též v menší míře restaurování dřevěných polychromovaných plastik. Restauroval však i mnoho děl z období renesance a baroka Např.: Sebastiano del Piombo: Sv. Rodina s Janem Křtitelem, Arcibiskupská obrazárna v Olomouci; Albrecht Dürer: Růžencová slavnost; Simone Vouet: Sebevražda Lukrecie; Georg Flegel: Regál s kyticí a mnoho dalších. Ucelený průzkum techniky malby uskutečnil na souboru obrazů benátských mistrů 16. století (1965, 1982).
Vedle restaurování se zpočátku věnoval vlastní volné tvorbě. Jeho plátna zachycují pusté vyprahlé krajiny plné skalnatých útvarů a osvětlené měkkým vnitřním světlem. Podobně jako mohutná zaoblená ženská torza mají tyto krajiny nejblíže k dílu F. Muziky a J. Šímy (1966 Galerie Fronta, Praha 1. Text skládačky V. Procházka).

Restaurátorské práce (výběr):
Převážná většina restaurovaných děl je ze sbírek NG v Praze. U ostatních je uvedena sbírka ve které se dílo nachází.
1949 J. Kupecký: Podobizna Michaela Kreisigera v mladších letech.
1953 Mistr Třeboňského oltáře (okruh): Ukřižování z Vyššího Brodu.
1953-59 Mistr Vyšebrodského oltáře: Zmrtvýchvstání, Narození Krista, Zvěstování, Kristus na Hoře Olivetské, Seslání Ducha Svatého (spol. s R. Houžvou).
1961 Křivoklát, hradní kaple, oltářní křídla se světicemi.
1961-63 Průzkum a restaurování Třeboňského oltáře: Kristus na Hoře Olivetské (1961-62), Zmrtvýchvstání (1962-63). Za tuto akci díky mimořádnosti a jedinečnosti jejich výsledků byl společně s V. Frömlovou roku 1963 oceněn vyznamenáním „Za vynikající práci“.
1962 Čáslav, Městské muzeum, tzv. Čáslavská deska. / Kutná Hora, muzeum, deskový obraz z 1. třetiny 16. století.
1962-64 Spolupráce při restaurování Obrazárny Pražského hradu: Hans von Aachen: Hlava dívky, kolem 1600 / H. Vereycke (?): Sebevražda Lukrecie, 1.pol. 16. st. (i.č. O 239) / Saraceni: Sv. Šebestián, asi 1610-1615 (i.č. O 29) / J. H. Schönfeld: Bitva Juzuova, kolem 1655 (i.č. O 131, restaurováno a sceleno v NG, spol. s V. Frömlovou) / B. Spranger: Alegorie triumfu věrnosti nad osudem, 1607 (i.č. O 259) / Tintoretto: Korunování trním, po 1590 (i.č. O 52).
1963 Mistr Třeboňského oltáře (okruh): Ukřižování ze Sv. Barbory.
1965 Mistr reliéfu Oplakávání ze Žebráka, Klanění 3 králů z Vodňan, před 1520, dřevo (Městské muzeum Vodňany) / Madona s děckem, po 1520, dřevo, AJG (i.č. P 553, spol. F. S. Tvrdým).
1973-74 Pieta z Nejdku (okr. Přerov), okolo 1450-60, lipové dřevo (revize 1998).
1974 Ukřižovaný z Medlova (okr. Olomouc), kolem 1480-90, lipové dřevo (konzervace 1999, R.Surma).
1976 Restaurování tří ukradených a znovunalezených obrazů z NG (Hals, El Greco, Tintoretto).
1977 Odry, farní úřad, Sv. Anna Samatřetí z Oder, asi 1510-20, lipové dřevo.
1981 Rájec nad Svitavou, zámek, dva obrazy G.F.Cippera zv. Il Todeschini (i.č. 213/990 a 214/991).
1988 Strahovská madona, kolem 1350 (i.č. o 8628). ...a mnoho dalších obrazů a plastik.

PePřík

Lit.: J.Mašín, M.H. Umění 31, 1983, s. 345-48.- Restaurátorský ateliér NG v Praze (L. Kesner), Praha 1985, s. 9-11. - Bibliografie publikací restaurátorů. TA I. 1990, s. 131.

Mojmír Hamsík

 

Mojmír Hamsík

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1945 - 1949   Akademie výtvarných umění, Praha, Slánský Bohuslav, *1900
1945 - 1949   Akademie výtvarných umění, Praha, Nechleba Vratislav, *1885

Mojmír Hamsík

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Národní galerie v Praze, Praha

Mojmír Hamsík

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Skupina restaurátorů r64, *

Mojmír Hamsík

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1966/01/31 - 1966/01/26   Mojmír Hamsík: Obrazy z let 1960 - 65, Galerie Fronta, Praha
1985/04/11 - 1985/09/01   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1965/10/17 - 1965/11/14   Skupina restaurátorů r64, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/11/23 - 1973/01   1. přehlídka restaurátorských prací, Staroměstská radnice, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1989/04 - 1989/06   Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha
1993/06/30 - 1993/09/26   Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001/05/31 - 2001/10/31   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované sochy, Zámek Troja, Praha
2001/12/05 - 2002/01/06   Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1996/04/09   Cyklus přednášek, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1965/06/07 - 1965/06/13   Mezinárodní symposium dějepisu umění, Praha, Praha

Mojmír Hamsík

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Mojmír Hamsík, Galerie Fronta, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1965   Ausstellung der Restauratorengruppe r64, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  1965   Restaurátorská skupina r64, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  1972   1. přehlídka restaurátorských prací, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2000   Katalog Asociace restaurátorů, Asociace restaurátorů, Praha
  2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované plastiky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Výstava našeho umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1964   Z ateliéru Mojmíra Hamsíka, Výtvarné umění, 314-316
  1965   Mezinárodní symposium o obrazárně Pražského hradu, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 4-5
  1983   Mojmír Hamsík, Umění, 345-348
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Mojmír Hamsík: Obrazy z let 1960 - 65, Galerie Fronta, Praha
  1985   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   r 64
  2001   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované sochy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Mojmír Hamsík (akademický malíř a restaurátor)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   BESEDA - přednášky, koncerty ('96 duben), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Mojmír Hamsík

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Magister Theodoricus (Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Ausstellung der Restauratorengruppe r64, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  1965   Restaurátorská skupina r64, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  2001   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované plastiky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Gotika v západních Čechách (1230-1530) (Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia), Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Kraky, Umění, 286-298
  1957   Bohuslav Slánský: Technika malby II, průzkum a restaurování obrazů, Výtvarné umění, 46-46
  1965   Umění restaurátorské, Výtvarná práce, 12
  1988   Anketa: Co přejete Ateliéru do vínku a co byste v něm rád četl?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2-2
  1989   Současnost v restaurování, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 9.číslo, 2
  1989   Ukázky restaurátorských zpráv (Na okraj některých restaurátorských prací), Restaurátorské umění

Mojmír Hamsík

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Obrazová galerie rodu Hohenemsů (Katalog stálé epozice II), Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)

Mojmír Hamsík

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Magister Theodoricus (Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Projednávání odvolání, Výtvarná práce, 11
  1960   Nový Veronesův obraz v Národní galerii, Výtvarné umění, 127-131
  1965   Obrazárna Pražského hradu, Výtvarná práce, 1-3
  1989   Restaurátorské zamyšlení, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 1-2
  1989   Užitečné sympozium, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 2
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Terborgh v novém rouše