České vysoké učení technické

osoba, narození
Eckert Otto, 4. 3. 1910