České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav navrhování

obec: Praha
adresa: Thákurova 7