Bohumil Fanta

* 16. 8. 1942, Nové Město nad Metují (Náchod), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 12. 2011, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, architekt, sochař, památkář

 

národnost: česká
pohlaví: mužské

NK AUT: jn20000400656
VIAF: 84007319

Bohumil Fanta

Fanta, Bohumil *16. 8. 1942 Nové Město n. Metují. + 10. 12. 2011 v Praze. Architekt. Designér. Památkář. Pedagog. Odborný publicista.1959 - 1965 studium na Fakultě stavební ČVUT Praha, směr architektura a stavba měst, do r. 1970 vědecký aspirant na FA ČVUT (disertační práce: Architektura jako mnohofunkční útvar), ale titul kandidáta technických věd udělen až r. 1993. V 1971 - 1973 v projektovém družstvu PAAT Praha, po likvidaci PAAT v PÚ ČSVD v Praze, 1975 -1990 vedoucí projektového útvaru obnovy památek v Praze, v r. 1991 zakládá soukromou projekční kancelář FANTA E+B DESIGN (společník Ing. arch. Eva Fantová). Od r. 1990 vede samostatný ateliér na FA ČVUT Praha, v r. 1997 zvolen děkanem fakulty. Místopředseda obce architektů. Na utváření Fantova arch. názoru mělo vliv od dob studií zejména dílo J. Plečnika, A. Loose, H. Tessenowa, z oblasti výtvarného umění F. Kupky, P. Mondriana, skupiny Der Blaue Reiter. Z oblasti teorie a estetiky práce Lessingovy, A. Schaffa, Z. Baumanna, U. Eca. B. Fanta je typem vzdělaného architekta-intelektuála, při práci reflektujícího široký kulturní kontext. V jeho díle se to projevuje určitým strohým racionálním odstupem, rafinovanou jednoduchostí a obsahovou promyšleností. Fantovy realizace najdeme hlavně v oblasti rekonstrukcí památkových objektů a na poli designu, kde v úzké spolupráci se svojí ženou Evou vytvořili řadu kultivovaných úprav interiérů a samostatných, tvarově velmi čistě pojednaných objektů. Jejich design - charakterizovaný samotnými autory jako nehistorizující a úsporný - vychází z jednoduchosti konstrukce a vyznačuje se vždy vysokou řemeslnou úrovní a kvalitou materiálů. V tom smyslu navazuje na předválečnou funkcionalistickou tradici. Tento odborník celý svůj život zasvětil citlivému a výtvarně jemnému propojení nové architektury s historickým prostředím.

Dílo:

* hřbitov a obřadní síň v Telči (1975, 1980, spoluautor Eva Fantová)
* rekonstrukce konírny a kočárovny v areálu zámku v Mnichově Hradišti (1977)
* rekonstrukce a přístavba kostela Českých bratří v Ml. Boleslavi (1982)
* rekonstrukce a dostavba viničné usedlosti Beránka, Praha 6 - Bořislavka (1980, 1995)
* renovace a dostavba vlastního domu v Hostivici (1981, 1982)
* rekonstrukce domu čp. 232/I Praha - Staré město pro Dílo (1990)
* 30 poboček Čekobanka-Chequepoint v Praze, K. Varech, Č. Krumlově, (1991 - 1994, spoluautor Eva Fantová)
* dostavba domu na náměstí v Řeporyjích (1994, 1996, spoluautor Eva Fantová)
* úprava místa pohřbu sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta v Praze, (1996, 1997, spoluautor Eva Fantová)

Architektonický design:

* točité schodiště v záp. křídle ambitu kláštera na Zbraslavi - Nár. galerie (1979)
* mobiliář pro obřadní síň v Telči (1980)
* doplňky pro kolonády v Mariánských Lázních (1982, 1986)
* svícny do kostelů v Hostivici a v Líbeznici (1997)
* osvětlovací tělesa v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (Grand Prix Obce architektů za nejlepší design 1995, spoluautor Eva Fantová)

Studie:

* studie zámku a kláštera v Mnichově Hradišti (1976)
* hřbitov a obřadní síň v Mariánských lázních (1988, spoluautor Eva Fantová)
* farní centrum Čerčany (1994, spoluautor Eva Fantová)
* nová kolonáda v Mariánských Lázních (1996, spoluautoři Eva Fantová a Jaroslav Daďa)
* domov důchodců v Roudnici n. Labem (1996, spoluautoři Eva Fantová a Karel Bambas)

Bohumil Fanta

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1959 - 1965   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta stavební, architektura a stavba měst

Bohumil Fanta

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha, Thákurova 7, děkan

Bohumil Fanta

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1995 - ????   Obec architektů ČR, *1989, místopředseda

Bohumil Fanta

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1969/11/09 - 1969/11/28   Bohumil Fanta, Sdružený závodní klub, Nové Město nad Metují (Náchod)
1983/02/08 - 1983/02/24   Bohumil Fanta, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2000/10/17   Dvorana architektů & hovory o stavbách o kterých se hovoří, Veletržní palác, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1996/03   Grand Prix Obce architektů 95, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2000/03/07 - 2000/03/31   Poslední dekáda milénia očima kritiků - architektura v Čechách a na Moravě, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2007/03/29 - 2007/05/20   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Bohumil Fanta

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Bohumil Fanta
  1983   Bohumil Fanta
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2007   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Architektura pro mimořádné okamžiky (Smuteční obřadní síň v Telči), Umění a řemesla, 65-66
  1996   Grand Prix Obce architektů 95, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Grand prix Obce architektů 1995, Architekt, časopis, Praha

Bohumil Fanta

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Disegni di architetti boemi in viaggio per l'Italia 1820-1908 / Drawings By Czech Architects Based on Their Travels to Italy 1820-1908

Bohumil Fanta

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Disegni di architetti boemi in viaggio per l'Italia 1820-1908 / Drawings By Czech Architects Based on Their Travels to Italy 1820-1908

Bohumil Fanta

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2000/01/14 - 2000/02/27   Paul Engelmann, Lapidárium pod Betlémskou kaplí, Praha