Václav Zemánek

* 19. 5. 1944, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, architekt

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: mzk2009521680

poznámka:
Ing. arch., CSc.
1993 zakládá a vede architektonickou kancelář Studio Z Brno (s H. Zemánkovou). Věnuje se architektonické tvorbě, zaměřuje se na stavby a areály pro školství, zdravotnictví, sportovní stavby a zařízení, obytné domy, obnovu kulturních památek aj. Věnuje se urbanistickým studiím, zastavovacím plánům i územním plánům sídel. Odborně publikuje.

Václav Zemánek

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1968 - ????   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta stavební, architektura a stavba měst

Václav Zemánek

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Brno (Brno-město), Poříčí 5, externí pedagog
1970 - 1975   Útvar hlavního architekta města Brna, Brno (Brno-město), hlavní projektant
1975 - 1985   Výzkumný ústav výstavby a architektury, Brno (Brno-město)
1985 - 1992   Výzkumný ústav výstavby a architektury, Brno (Brno-město), vedoucí výzkumného pracoviště
1993 - 1993   Tours, Tours, hostující pedagog na ľ Université Francois Rabelais
1998 - 2006   Brest, Brest, hostující pedagog na ľ Université de Bretagne Occidentale, Institut de Geoarchitecture

Václav Zemánek

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Česká komora architektů, *

Václav Zemánek

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)