České vysoké učení technické

instituce, obec, adresa
Česká škola technická, Praha, _