Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia

termín: 2019/04 - 2019/06
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Sovovy mlýny