Max Liebermann

* 20. 7. 1847, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
8. 2. 1935, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
malíř, sběratel, grafik, pedagog

 

národnost: německá
pohlaví: muž

heslo:
Malíř. Původně studoval filozofii a práva, v roku 1869 však nastoupil na Akademii ve Výmaru a věnoval se malbě. Zde jej inspiroval Mihály Munkácsy, nalezl zálibu v naturalismu a realismu. V roce 1873 odjel do Paříže a později do Barbizonu, kde se setkal s impresionismem v podání Camille Corota, Édouarda Maneta a Jean-Françoise Milleta. Francouzský impresionismus ho silně ovlivnil, což vedlo i k počátkům jeho sběratelské činnosti tohoto směru. Po pobytu v Nizozemsku mezi léty 1874–1914 se vrací zpět do Německa, nejprve do Mnichova a následně natrvalo do Berlína. Mezi léty 1899–1911 byl vůdčí osobností progresivní avantgardní skupiny Berliner Secession. Od roku 1920 byl prezidentem Pruské umělecké akademie. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci byl jakožto židovský autor v Německu zakázán. Liebermann je považován za nejvýznamnějšího představitele německého impresionismu. Jeho tvorba je ovlivněna především Édouardem Manetem. Maloval hlavně žánrové výjevy ze života lidí na venkově, ale i ze svého soukromí. Později se proslavil také jako portrétista.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 268-269