Jan Gillar

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Kladno a výtvarné umění
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2000   Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948)
2003   Ejhle světlo
2018   Pracovna republiky (Architektura Plzně v letech 1918-1938)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1971   Architektúra na Slovensku 1918-1945, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2008   Slavné vily Zlínského kraje, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů, Umění, 29, 4, 1981, 309-319
2000   Architektura jako snaha o dokonalost (Pražská výstava Forum se snaží přiblížit mezinárodní souvislosti Teigova architektonického programu), , , , , 20-
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2006   Domy a lidé (Lidé přicházejí a odcházejí, město zůstává)
stavebně historický průzkum
rok vydání, název (podnázev)
1991   Zvláštní škola