Anna Boudová Suchardová

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1895   První řádná česká Jarní výstava umělecká
1898   Výstava spolku „Mánes“
1898   II. výstava spolku „Manes“
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1907   Vánoční výstava
1915   Výstava českých výtvarníků
1924   XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1966   Česká secese (Umění 1900)
1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1994   Mánes Mánesu
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1932   Masarykův slovník naučný (R - S), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, , , 1935, 20-34
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Boudová, Bílek, Kašpar, Mrkvička, Preissig, Šaloun, Špála)