Ivo Sedláček

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), (pobyt, činný v Domě umění v pol. 80. let 20. stol.)
1992 - 0   Zlín (Zlín), Zlín (Zlín), (pobyt, činný jako kurátor Státní galerie, nyní Krajská galerie výtvarného umění od 2. pol. 80. let do r. 1998, v l. 1992-1995 spoluzakladatel, výkonný redaktor a od r. 1996n zástupce šéfredaktora kulturní revue Prostor Zlín, od r. 1994 pedagog na Zlínské vyyší odborné škole umění)