Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region

termín: 2006/10/04 - 2006/12/03
instituce: České muzeum výtvarných umění
typ výstavy: kolektivní