Miroslav Josef Černý

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Konec mladého člověka, Československý spisovatel, Praha
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1961/06   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)