Naděžda Blažíčková Horová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1983   František Xaver Procházka 1746-1815
1983   Oldřich Blažíček: Souborná výstava k 30. výročí úmrtí
1985   Bedřich Havránek (1821 - 1899)
1986   Oldřich Blažíček 1887 / 1953 (Výstava k stému výročí narození)
1986   Oldřich Blažíček 1887-1953
1989   Jiří Šefčík: Obrazy
1990   Adolf Kosárek 1830-1859
1990   Jiří Šefčík: Obrazy a miniatury
1993   Adolf Kosárek (34. výtvarné Hlinecko 1993)
1994   Jaroslav Čermák (35. Výtvarné Hlinecko)
1995   Antonín Machek (36. výtvarné Hlinecko)
1998   Josef Navrátil (1798 - 1865)
2003   Václav Brožík (1851-1901)
2011   Václav Radimský 1867 - 1946
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1974   Česká soudobá medaile
1975   České malířství XIX. století
1976   Jaroslav Čermák a jeho doba
1976   Jaroslav Čermák a jeho doba
1977   Jaroslav Čermák a jeho doba
1980   Krajina v české malbě 19. století
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1996   Litografie Kamenopis aneb počátky české litografie 1819 - 1850 (k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1997   Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2003   Malířská rodina Mánesů (Katalog exponátů výstavy - doplněk ke stejnojmenné knize vydané NG)
2004   New Frontiers: art from new EU member states
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2009   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Spolek výtvarných umělců Mánes na zámku Vrbičany
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1997   Lithography or printing from the stone (The Begining of Czech Lithography 1819 - 1850 (A guide to the exhibition)), Grapheion, , 1, 1997, 64-67
2003   Václav Brožík, život a dílo, Václav Brožík, , , 2003, 13-109
2011   Impresionista Václav Radimský, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 1, 2011/01/13, 12-
2012   Ateliér Nového sdružení pražských umělců, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 11-
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)