Naděžda Blažíčková Horová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2003   Václav Brožík (1851-1901)
2009   Maximilían Joseph Haushofer (1811-1866) (Návrat z lovu (50. léta 19. století) / Returning from a Hunt (1950s))
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2009   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Bedřich Havránek, Odeon, Praha
2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Malířská rodina Mánesů, Národní galerie v Praze, Praha
2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1971   František Xaver Procházka (1747 - 1815), jeho život, dílo a místo v českém malířství
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)