Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1971   Ivan Dulanský
1972   Jozef Kurjak: Art protis
1975   František Jiroudek
1975   Kazimír Cebula
1975   Marián Polonský: Keramika
1975   František Jiroudek
1975   Eva Trizuljaková
1976   Zážitky Jána Bergera (Obrazy, kresby + grafiky)
1976   Rudolf Moško
1977   Alexander Trizuljak 1945 - 1977
1978   Národný umelec M. A. Bazovský
1978   Anna Goliašová Drobná: Sochy a kresby 1973-1978
1979   Paľo Tóth: Sochy, kresby / 1967 - 1979
1979   Ján Šandora
1980   Ilja Holešovský: Keramika
1980   Stotridsaťri prác Albína Brunovského
1980   Ludwik Korkoš: Sochárska tvorba
1980   Marcel Dúbravec: Grafika, maľba 1975 - 1980
1980   Jozef Franko: Keramika
1980   Viera Gergeľová: Grafika
1980   Milan Chovanec: Obrazy, kresby 1970 - 1980
1980   Jan Hála
1981   Juraj Deák: Grafika
1981   Ján Želibský
1981   Ján Kudlička: Obrazy a kresby
1981   Mikuláš Palko - Výber zo sochárskej tvorby
1982   Ota Janeček: Výber z diela
1982   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva)
1982   Lýdia Jakubíková: Čipka, tapiséria
1982   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby
1983   František Jurík: Akvarely
1983   Erna Masarovičová: Kovové plastiky
1983   Jozef Šturdík: Výber z diela
1984   Milan Laluha
1984   Ladislav Snopek (zaslúžilý umelec)
1984   Alexander Vika
1984   Stanislav Harangozó
1985   Ilja Holešovský: Keramika
1985   Nikolaj Feďkovič: Maľba
1985   Vladimír Gažovič: Drámy, vášne a zápasy
1985   Ivan Vychlopen: Variácie
1985   Juraj Krén: Jubilejná výstava k autorovej nedožitej šesťdesiatke
1985   Svetozár Králik: Ilustrácia kníh pre deti
1986   Adolf Born
1986   Jindra Viková
1986   Imro Weiner - Kráľ
1986   Askold Žáčko: Sklenené objekty
1986   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby
1986   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Grafika
1986   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby)
1987   Josef Jíra: Obrazy - grafika - objekty
1987   Josef Lada
1987   Národný umelec Ignác Bizmayer: Keramika
1987   Vladimír Kompánek
1987   Jozef Fizel
1987   Ladislav Kobza: Fotografie
1987   Emil Venkov: Sochy
1987   Ján Šandora
1987   Leningrad - mesto umenia a revolúcie v tvorbe národného umelca Jozefa Šturdíka
1987   Dušan Zapletal: Grafika
1987   Štefan Straka: Obrazy
1988   Božena Augustínová (mal´ba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát)
1988   Ľudovít Bránsky
1988   František Hauskrecht: Šlapaj v blate
1988   Sylva Lacinová: Sochy
1988   Jozef Kostka: Sochárska tvorba z rokov 1938 - 1945
1988   Peter Lehocký
1988   Peter Matejka
1988   Marián Sučanský: Výber z tvorby
1988   Ladislav Zdvíhal
1988   Jiří Váp: Keramika
1989   Miloš Balgavý: Sklo
1989   Národný umelec Miloš Alexander Bazovský
1989   Jozef Drozd
1989   Jiří Habarta: Výber zo sochárskej tvorby
1989   Jan Habarta: Výber zo sochárskej tvorby
1989   Miloslav Stibor: Fotografie
1989   Stanislav Tropp: Konštrukcie (Kresba, grafika)
1990   Svetozár Abel: Maliarske dielo
1990   Stanislav Balko: Volanie v šedom
1990   Juraj Čutek: Sochy
1990   Ján Hoffstädter
1990   Dušan Kállay: Maľba, grafika, ilustrácie
1990   Milan Paštéka: Monológy
1990   Albert Smolka: Šperk
1990   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka
1991   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991
1992   Teodor Jozef Mousson: Výber z tvorby
1992   Jozef Hobor: Výber z tvorby
1992   Agneša Sigetová: Úniky a úteky (Kresby)
1992   Ivan Pavle: Z tvorby
1993   Mária Balážová
1994   Peter Lehocký: Výber z tvorby
1994   Hugo Gross: Z tvorby
1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok
1999   Miloš Alexander Bazovský 1899-1968
nedatováno   M. A. Bazovský: Výber z diela
nedatováno   Viera Žilinčanová
nedatováno   Ilja Holešovský
neuvedeno   Ondrej Zimka: Plagart
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Súčasný československý umelecký šperk
1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983)
1985   Súčasná československá komorná plastika
1987   Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1994   Identifikácia v priestore a čase
1994   Igor Minárik, Marián Mudroch
1996   Grafičanka (Hudební sdružení českých grafiků)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1979   Paľo Tóth: Sochy a kresby 1967 - 1979
1982   Július Bárta: Výber z tvorby
1983   Miloš Axman: Komorná plastika a kresby
1983   Mária Bartuszová: Premeny tvaru
1983   Alexander Szabó: Mal'ba v krajine z okolia Piešťan 1980 - 1983
1984   Jozef Fabini: Výber z maliarskej tvorby
1984   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba (zasloužilý umělec)
1984   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby (Výber zo zbierok SNG v Bratislave)
1984   František Studený: Výber z tvorby (Zo zbierok Galérie Františka Studeného v Nitre)
1984   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby
1984   Jaroslav Svoboda: Úžitkové a dekoratívne sklo
1985   Ilja Holešovský
1985   Vladimír Gažovič: Drámy, vášne a zápasy
1985   Jaroslav Grus: Výber z celoživotného diela (národný umělec)
1985   Nikolaj Feďkovič: Maľba
1986   Miloš Balgavý: Keramika (Výber z tvorby)
1987   Štefan Straka: Obrazy
1989   Miloslav Stibor: Fotografie
1989   Miloš Balgavý: Sklo
1992   Agneša Sigetová: Úniky a úteky; kresby
1995   Konštantín Bauer (1893 - 1928)
1996   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca
1996   Milan Struhárik: Socha
1997   Ladislav Berger: Okamihy
1997   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže
1997   Jozef Bajus: Objekty a kompozície
1998   Marián Sučanský: Súborné dielo (k nedožitým 60. narozeninám)
2000   Ján Berger
2000   Albert Smolka: Šperky
2000   Jozef Srna: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Československá komorná plastika (1970-1983)
1987   Národný umelec Ignác Bizmayer: Keramika, Národný umelec Josef Lada: Výber z tvorby
katalogový plakát autorský
rok vydání, název (podnázev)
1990   Jiří Vlach: Medaile, plakety, reliéfy, plastika a kresby