České malířství a sochařství 1900-1980

termín: 1981
instituce: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
k 60. výročí založení KSČ