Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

termín: 1949/05 - 1949/06
instituce: Jízdárna Pražského hradu
typ výstavy: kolektivní