Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art

instituce, obec
Dorotheum, Praha 1