Giovanni Battista Piranesi

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1952   G. B. Piranesi 1720-1778
1972   Giovani Battista Piranesi 1720 - 1778: Grafické dílo
2014   Giovanni Battista Piranesi: 1720-1778
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Národní mědirytecká dílna v Římě a její rytiny od XVI. do XIX. století
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1979   Evropská grafika minulosti (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1982   Stará grafika (Ve sbírkách Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst)
2000   Melancholie
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2008   111 diel zo zbierok/ works od art from collection (Slovenská národná galéria)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
2009   Edvard Munch und das Unheimliche / Edvard Munch and the Uncanny
2010   No New Thing Under The Sun
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   Arena Sancto-Joannea (Úcta Písečanů ke sv., Janovi Nepomuckému / Píseker Bürger verehren den Hl. Johannes von Nepomuk)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 10), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Grafické dílo G. B. Piranesiho, Výtvarná práce, 5, 13, 1957/07/05, 9-9
1999   Giovanni Battista Piranesi - Poetická pravda, Grapheion, , 10, 1999, 26-37
2007   Perspectiva artificialis: knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek, Památková péče na Moravě, , 13, 2007, 143-146
2009   Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 141-158
2012   Mezi abtraktním a konkrétním. Tadao Andó a jeho pojetí architektonického prostoru., Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 12, 2012, 7-29
2015   Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), geniální grafik italského baroka, Knižní značka, , 1, 2015/03/31, 26-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Giovanni Battista Piranesi (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1974   Giovanni Battista Piranesi: Rytiny z let 1720-1778
2015   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1999   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
2012   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (12)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2011   Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2008   101 / I: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)