Věra Linhartová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965
1966   Jiří Valenta: Deskové obrazy
1969   Jindřich Štyrský 1899 - 1942 (Malarstwo, Rysunek, Collage, Fotografie)
1974   Joseph Sima (1891 - 1971)
1976   Jan Koblasa 1966 - 1976
1977   Zbyněk Sekal: Zusammengesetzte Bilder, Zeichnungen
1981   Jan Koblasa
1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby)
1991   Jan Koblasa: Sochy
1995   Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo / Gesamtwerk
2002   Mikuláš Medek
2012   Jan Koblasa: Retrospektiva
2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1965   Divadlo Za branou 1965
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
2009   O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / On Colour: The Czech Colourism from Slavíček to the Present
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1976   Věra Linhartová: Abnehmen des Lautes M, Jan Koblasa: Versuch es zu sagen, Galerie Mauritz, Selent bei Kiel
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d´origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1993   Vysoká hra / Le Grand Jeu, Torst, Praha
2008   Síla věcnosti (Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů), Respekt Publishing, a.s., Praha
2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Podoby (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
1969   Podoby II (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
1976   Hommage à Mikuláš Medek (1926 - 1974), ,
1983   Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Choix de textes 1934-1968), Gallimard, Paříž (Paris)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1864   Josef Vizner, Výtvarná práce, 12, 18, 1964/10/14, 8-9
1963   Neproniknutelnou, hotovou, uzavřenou věcí..., Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963, , , 1963, 5-7
1963   Fotografie E. Medkové, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 11-11
1963   Hluboká 1963, Výtvarná práce, 11, 7-8, 1963/05/22, 4-
1964   Výstavou imaginativního malířství chceme..., , , , , -
1964   Imaginativní malířství, Tvář, , 8, 1964, 19-22
1965   Sachant exactement où..., Phases, 11, 10, 1965/09, 58-
1966   R. Gilbert-Lecomte: Z testamentu, Výtvarná práce, 14, 5, 1966/03/17, 3-
1968   Úvod k obrazům Josefa Šímy, Výtvarné umění, 18, 6, 1968/11/15, 254-277
1968   Introduction a l´oeuvre de Joseph Sima, Výtvarné umění, 18, 6, 1968/11/15, -
1969   Výpisky z četby Petra Kabeše, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 32, 1969/06, 39-39
1974   Wüste der Liebe mit kristallinischem Blick, Joseph Sima, , , 1974, 37-42
1976   Die vielgestaltige Welt des Jan Koblasa, Jan Koblasa 1966 - 1976, , , 1976, -
1977   Das werk Sekals ist nicht vorsätzlich hermetisch..., Zbyněk Sekal: Zusammengesetzte Bilder, Zeichnungen, , , 1977, -
1981   Die vielgestaltige Welt des Jan Koblasa, Jan Koblasa, , , 1981, 70-76
1990   Hotový obraz, Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 46-46
1991   Ze Skutečnosti obrazu, Český informel, , , 1991, 244-245
1995   La monde blanc de Jirí Valenta, Revue K, , 50-53, 1995, 4-6
1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, , , 1996, 317-366
1996   Skupina Konfrontace, České imaginativní umění, , , 1996, 414-447
2001   Imaginativní malířství, České umění 1938-1989, , , 2001, 263-265
2002   Pohyblivé hroby, Mikuláš Medek, , , 2002, 167-
2014   Mikuláš Medek - Pohyblivé hroby, Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, , , 2014, 24-25
dopis
rok vydání, název (podnázev)
1959/02/15   Věra Linhartová: Dopis Mikuláši Medkovi
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1968/11/15   Výtvarné umění
1995   Revue K
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Jan Koblasa: Berge - Holz - Natur
text
rok vydání, název (podnázev)
  Věra Linhartová: Pohyblivé hroby
1962/07   Skutečnost obrazu (/Mikuláši Medkovi/)
1963   Věra Linhartová: Úvodní slovo na vernisáži Mikuláše Medka a Jana Koblasy, Teplice 1963
1976   Věra Linhartová: Pohyblivé hroby
1976   Věra Linhartová: Pohyblivé hroby