Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků

termín: 2007/09/25 - 2007/11/10
instituce: Clam-Gallasův palác
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
zahrnovala 3 výstavy:
100 originálních leptů Václava Hollara
Přehlídka současné grafické tvorby členů SČUG HOLLAR
Retrospektiva bibliofilských tisků SČUG HOLLAR