Eva Bužgová Rambousková

* 3. 3. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
15. 6. 2014, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historička umění, kurátorka

 

šifra: EB, Bá (?)
národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Eva Bužgová – Rambousková vystudovala dějiny výtvarného umění na FF UK, kde absolvovala diplomovou prací "Grafika Julia Mařáka". Po ukončení studia pracovala v Grafické sbírce Národní galerie, většinu času jako vedoucí oddělení grafiky. V roce 1992 odešla do důchodu.
Během svého působení v NG vytvořila řadu výstav českých i světových grafiků, m.j. Albrechta Dürera, Francesca Goy, Emila Orlika, Cyrila Boudy, T. F. Šimona; připravila i výstavy českého umění pro zahraničí, významná byla zejména její spolupráce na výstavě Tschechische Kunst 1878-1914, Darmstadt 1984/85.
Byla dlouholetou členkou komise pro sbírkotvornou činnost Muzea hl. m. Prahy, členkou SČUG HOLLAR, v letech 2004 - 2006 zasedala v porotě prestižní Ceny Vladimíra Boudníka (2004 a 2005 předsedkyně poroty).
Publikovala v časopisech Umění a Hollar (např. Grafická tvorba Václava Fialy. Soupis grafického díla od roku 1920 do roku 1960. Příloha sborníku grafického umění Hollar, ročník XXXII, číslo 3).
Monografie a katalogy - výběr:
Vincenc Morstadt - popisný seznam grafického díla, 1958; Ilustrátor Alois Moravec, 1964; Rembrandt 1606-1669, NG Praha, 1969; Francisco Goya y Lucientes: grafické cykly, NG Praha, 1991; Emil Orlik 1870 – 1932, NG Praha, 1992; Malíř a grafik T. F. Šimon 1877 - 1942: Výběr z díla, NG Praha, 1994; Cyril Bouda, Slovart.
grapheion,cz

poznámka:
odkaz. forma
Bužgová-Rambousková, Eva, 1930-2014
Rambousková, Eva, 1930-2014