Josef Hora

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1941   Václav Pavlík: Výstava obrazů
1941   Pravoslav Kotík: Retrospektiva a nové obrazy
1945   VR 45
1958   Mario Stretti: Výbor z díla
1960   Pravoslav Kotík
1972   Národnímu umělci Vojtěchu Sedláčkovi k osmdesátinám
1973   Václav Rabas: Výběr z díla
1982   Václav Rabas (1885 - 1954) (Stálá expozice jeho díla)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1940   Členská výstava Umělecké besedy
1945   Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů)
1986   Für Spanien (Internationale Kunst und Kultur zum spanischen Bürgerkrieg)
1987   Česká avantgarda Španělsku
1996   Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1928   Básně (Generace sv. 2), Družstevní práce, Praha 1
1932   Výbor z díla Antonína Macka, Družstevní práce, Praha 1
1934   Poslední střepiny, Melantrich, a.s., Praha
1934   Poesie (1934 - osm básní), Klub nakladatelů Kmen, Praha
1936   Jan B. Čapek Viktor Dyk Josef Hora Josef Kopta Petr Křička J.S. Machar Rudolf Medek St. K. Neumann Ant. Sova Lad. Stehlík Fráňa Šrámek Rudolf Těsnohlídek Karel Toman oslavují T.G.M. (Verše), Klub nakladatelů Kmen, Praha
1936   Básníkův rok, Družstevní práce, Praha 1
1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1938   Bratr Žak (Román komediantského osudu, lásky a zrady.), Melantrich, a.s., Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1940   Jedenáct nejmilejších básní (druhá kytička), Jan Pohořelý, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
1945   Kouzlo hraček, Nakladatelství - knihkupec: Václav Naňka, Praha
1946   Básně (Generace sv. 2), Družstevní práce, Praha 1
1946   Paměti českých spisovatelů z dětství, Nakladatelství J. Otto, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Dějiny zblízka (Soubor satirických kreseb), František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Pozdravy, Československý spisovatel, Praha
1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1957   Setkání s básníky, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1964   Udeřila hodina, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1966   Host na zemi, Československý spisovatel, Praha
1967   Říjen 1917 - 1967 (Sborník poezie), Československý spisovatel, Praha
1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Dvanáct věků, Československý spisovatel, Praha
1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
1972   Město na Něvě, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1973   Tři zpěvy, Československý spisovatel, Praha
1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
1977   Má vlast, Orbis, Praha
1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
1982   Malá knížka o Obrazech z dějin národa českého, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1989   Emil Filla, Melantrich, nakladatelství, Praha
2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   V hlavní roli rozhlas!, Radioservis, a.s., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1931   Novoročenka 1932 (Přátelům svého závodu věnuje Ludmila Horová, knihkupectví Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
1933   Mahenovi (Sborník k padesátinám), Družstevní práce, Praha 1
1936/01   Blok 1936 (Sborník pro literaturu a kritiku), Emil Hanf, Praha
1937   Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas (Sborník k 100. výročí Máchovy smrti uspořádala redakcí Arna Nováka Literárně historická společnosti československá), Družstevní práce, Praha 1
1938   Čsl. poesie let 1918-1938, Klub nakladatelů Kmen, Praha
1938   Všemu na vzdory (Antologie československé lyriky z let 1914-1918), Index, Olomouc (Olomouc)
1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
1940   Kde domov můj? (Památník věnovaný naší vlasti a hymně národa českého), Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
1949   J. B. Foerster (Jeho životní pouť a tvorba 1859-1949), Národní hudební vydavatelství Orbis, Praha
1950   Nedošínský háj, Orbis, Praha
1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
1968   Verše pro tajnou chvilku, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)
1981   Rok 1921 v zrcadle české poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
2004   Adieu Musen (Anthologie des Poetismus), Deutsche Verlags-Anstalt, Mnichov (München)
2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s. , Praha
nedatováno   Květy české poesie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1930   Probuzený, Život, 9, , 1930, 5-
1930   Myslím, že všechny obtíže... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, , 9, 1930, 197-198
1930   Podzim, , , , , 12-
1930   Podzim, Almanach pro poesii a život 1920-1930, , , 1930, 12-
1931   Vzpomínka na dávné neděle, Blok, 1, 1, 1931/03, 1-1
1931   Míjení, Kvart, , , 1931, 315-
1933   Soumrak / báseň, Život, 12, 9-10, 1934/07, 137-
1934   Zem pod horami, Kvart, 2, 3, 1934, 19-19
1935   V horách / báseň, Život, 13, 3, 1935/01, 37-37
1935   Obraz / báseň, Život, 14, 2, 1935/11, 17-17
1936   Bratr bratřím neznámý, Život, 14, 8, 1936/06, 142-143
1936   V zpomínka na dávné neděle, Blok 1936, , , 1936/01, 1-
1937   Zastřená tvář, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 5-5
1937   Na dlani sochy (Z nových českých básní), Kvart, 3, 1, 1937, 9-10
1937   Eugen Oněgin, Program D 37, , 6, 1937/01/26, 117-118
1938   U lože umírající, Život, 16, 3-5, 1938/04/20, 87-87
1940   Podoby kynou vám a krajiny vás zvou ..., Členská výstava Umělecké besedy, , , 1940, 0-0
1940   Praha ve snu, Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, , , 1940, 157-
1945   Uprostřed cesty, Květen 1945, , , 1945, 0-0
1945   Obraz (Václavu Rabasovi k 13. XI. 1939), VR 45, , , 1945, 0-0
1945   Zápisky z nemoci, Kvart, 4, 1, 1945, 64-64
1947   Na hoře, Radostné mládí, III, 2, 1947/09/15, 17-
1948   Na lánském hřbitové, Radostné mládí, III, 13, 1948/03/01, 201-
1949   Nebe nad Slovenskem, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, , , 1949, 59-
1953   Máj, Výtvarná práce, 1, 14, 1953/04/30, 1-
1982   Obraz (Václavu Rabasovi), Václav Rabas (1885 - 1954), , , 1982, 5-5
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1930   Almanach pro poesii a život 1920-1930
1932   Almanach Kmene (1932-33)
1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933
1934   Almanach Kmene (Jaro 1934)
1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene)
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1933   Jarní vítr
1968   Černé umění očima básníků
nedat. (1986)   A slova tvá teď se mnou jdou... (K 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
1946   Velký zábavný kalendář 1947
1949   Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950 (Rok milostivého léta)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1931/03   Blok (Časopis pro literaturu a kritiku )
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1966   Trn
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1959-1960   Plamen (Básnické přílohy 1959-1960)
soukromý tisk
rok vydání, název (podnázev)
1937   Panychida za F.X. Šaldu
učebnice
rok vydání, název (podnázev)
1976   Čítanka III pro střední školy