Marie Leontovyčová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Marie Leontovyčová
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1967   I. pražský salon
1972   Město a lidé
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
1993   Výstava současného českého sochařství
1993   Komorní plastika
1996   Česká medaile 1987 / 1996
2014   6. salon Asociace umělců medailérů 2013 (Medaile, plakety, mince, insignie, plastiky, kresby, grafika)
nedatováno   Drobná plastika v galériích Díla-ČFVU
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Od sochařských soutěží k realisaci vítězných návrhů, Výtvarná práce, 5, 9, 1957/05/11, -
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1986   Drobná plastika
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)