Pavel Příkaský

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
2005 - 2012   Akademie výtvarných umění, Praha , Kokolia Vladimír