Dan Richter

instituce, obec
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)(CZ)
Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)(CZ)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)(CZ)