Ludmila Karlíková

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1966   Osobnosti Antonína Slavíčka.., Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 6-
parte
rok vydání, název (podnázev)
2007   PhDr. Ludmila Karlíková (rozená Prunarová)