Johann Wolfgang von Goethe

* 22. 8. 1749, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main), Německo (Germany)
22. 3. 1832, Výmar (Weimar), Německo (Germany)
básník, dramatik, spisovatel, filozof, výtvarník

 

národnost: německá
pohlaví: muž

heslo:
Vystudoval práva. Působil krátce jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy Sasko-výmarského vévodství. Jako mladý se seznámil s Johannem Gottfriedem Herderem, toto přátelství ovlivnilo jeho tvorbu. Byl v čele hnutí Sturm und Drang. Goethe hodně cestoval, při návštěvě Itálie (Řím) a tehdy samostatné Sicílie (Palermo) se seznámil s antikou, kterou pokládal za vrchol kultury. Antické Řecko považoval za nedostižný vzor. Ve vyšším věku velmi často navštěvoval Čechy, zvláště západočeská lázeňská místa, zprvu především Teplice a Karlovy Vary. Později si oblíbil Mariánské Lázně, kde se také v roce 1821 seznámil se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow. Sbíral také minerály.
Od roku 1775 žil a působil ve Výmaru, kde je také pohřben. V roce 1799 se tam usadil také Friedrich Schiller, aby byl Goethemu nablízku. Goethe a Schiller byli tehdy již přáteli, i když jejich vzájemný vztah prošel předtím (a také poté) několika většími či menšími krizemi. Oba umělci ve Výmaru vytvořili významná díla. Např. rok 1797 je považován za „rok balad“.
Goethe se stal již během svého života slavným básníkem a dramatikem uznávaným nejen v Německu.
cs.wikipedia.org, 23.7.2017

poznámka:
Odkaz. forma
Göthe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Hjete, Jehan Vol’fhanh, 1749-1832