Kaliopi Chamonikola

* 17. 11. 1954, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagožka, historička umění, publicistka, muzejní pracovnice

 

šifra: KCh
pohlaví: žena

NK AUT: mzk2003187676
VIAF: 26996966

poznámka:
od května 1997 byla ředitelkou Moravské galerie v Brně, zaměření na středověké umění

Kaliopi Chamonikola

 

Kaliopi Chamonikola

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1970 - 1974   Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město)
1974 - 1979   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny výtvarného umění

Kaliopi Chamonikola

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1997 - 2003   Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác, ředitelka

Kaliopi Chamonikola

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   TT Klub výtvarných umělců a teoretiků, *1991

Kaliopi Chamonikola

přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2008/10/14   Kaliopi Chamonikola: Lucas Cranach jako prototyp umělce - podnikatele, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/04/19   Kaliopi Chamonikola: Od gotiky k renesanci. Styl, jeho proměny a funkce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha
1999/10/07 - 1999/10/09   Umění v dialogu s veřejností / Art in Public Dialogue, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/06/22 - 2000/06/23   Mezinárodní sympozium design jako otevřený prostor, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)

Kaliopi Chamonikola

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   23. mikulovské výtvarné sympozium - dílna, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Umění v dialogu s veřejností / Art in Public Dialogue
  2008   Umění včera a dnes (Pozvánka na dvanáctý cyklus přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Umění včera a dnes: Dějiny umění na dnešní Umprum (27. cyklus veřejných přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Umění včera a dnes na téma: Dějiny umění na dnešní Umprum, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Kaliopi Chamonikola

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Řezbářství poslední čtvtiny 15. století na Brněnsku, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)

Kaliopi Chamonikola

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Petr Veselý: Kresby, Okresní muzeum Brno-venkov, Ivančice (Brno-venkov)
  1987   Zdeněk Řehořík, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1988   Boris Jirků: Ilustraciones referentes a motivos de Gabriel García Márquez, Casa de la Cultura Checoslovaca, Havana (La Habana)
  1988   Boris Jirků: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1989   Boris Jirků
  1990   Boris Jirků: Ilustrace, obrazy, Okresní muzeum a galerie, Klatovy (Klatovy)
  1992   Jiří Sobotka (Galerie Fronta)
  1992   Leonid Ochrymčuk, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Petr Kvíčala, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1997   Tomáš Lahoda, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1999   Jan T. Strýček: 1999-1972, Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  2001   Tomáš Lahoda: Messe, Nakladatelství Divus, Praha 3
  2004   Tomáš Medek, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2005   Lucas Cranach a české země / and Czech Lands
  2006   Milan Houser: Vanitas
  2006   Petr Kvíčala (Červenec 1984 až 28. 2. 2006), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2006   Petr Kvíčala (From July 1984 to 28. 2. 2006), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Tomáš Medek: Prostorové struktury / Spatial Structures, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2013   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Tomáš Medek: Struktury, Galerie Jamborův dům (Galerie Josefa Jambora), Tišnov (Brno-venkov)
  2022   Jan Ambrůz, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Blanka Šperková, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Vladimír Kokolia: Obrazy, grafika, Roman Wenzel: Drobná plastika, keramika, kresby, Okresní muzeum Brno-venkov, Ivančice (Brno-venkov)
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Actual Textile Art: Tapiserie / Tapestries (Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí), Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace), Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1999   Dílna 99 (Mikulovské výtvarné sympozium, šestý ročník), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  1999   Otvory I., Otvory II., Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Podle / After Ikebama (Tomáš Lahoda podle Tomáše Lahody, Jiří Sobotka podle Tomáše Lahody / Tomáš Lahoda after Tomáš Lahoda, Jiří Sobotka after Tomáš Lahoda), Nakladatelství Divus, Praha 3
  2000   Dílna 00 (Mikulovské výtvarné sympozium, sedmý ročník), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   David a Tomáš Medkovi: Repetitivní struktury, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Výstava praktických diplomových prácí 2009 / The Graduates Exhibition 2009, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2009   Zdaleka i zblízka: Středověké importy v moravských a slezských sbírkách / From Far and Near: Medieval Imports in Moravian and Silesian Collection, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...), Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Pokojíčky. 23. mikulovské výtvarné sympozium - dílna 2016 (" Když budete mít v instalaci každý svůj pokojíček, tak byste mohli dávat obrazy pod postel"), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Boris Jirků (Moje džungle / My jungle / Mein Dschungel), Art et Fact, _
  2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Karel IV., císař z Boží milosti (Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2018   Samuel Paučo ©2018, Akademie výtvarných umění, Praha
  2019   Tomáš Lahoda: Voilá!, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Umění v dialogu s veřejností (Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2003   Znamení doby / Signs of the Times (Mezinárodní sympozium: Kultura, politika a společnost ve střední a východní Evropě 1945–2000 / The International Symposium: Culture, Politics and Society in Central and Eastern Europe 1945–2000), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Umění a revoluce (Pro Milenu Bartlovou), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Risky a zisky (K výstavě přírůstků NG v Jízdárně Pražského hradu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1995   Legraci se nedělejte z plastelíny! (4 b), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1996   Enigmatická příroda, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 69-72
  1996   Hodina mezi psem a vlkem, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 81-84
  1996   Modernistický read-made, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 25-28
  1996   Nekonečný příběh, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 45-48
  1996   Obraz jako objekt, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 57-60
  1996   Opakované příběhy (Tradice v novém), Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 5-10
  1996   Ornament pro všední den, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 61-63
  1996   Recyklovaná idyla, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 33-36
  1996   Repeated stories (Tradition in a new form), Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 85-90
  1996   Strom a jeho převtělení, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 49-52
  1996   Umění ´podle´, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 21-24
  1996   Umění a kultura 90. let - Příspěvky ze sympozia na AVU v Praze (Opakované příběhy (Vanitas)), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1996   Vodní svět, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 65-68
  1996   Wiederholte geschichten (Tradition im Neuen), Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 101-106
  1999   Melancholický Kristus (K ikonografickému typu sedícího Krsta trpitele), Bulletin Moravské galerie v Brně, 3-7
  1999   Sochařský princip narušování hmoty... / The sculptor´s principle of matter disrupting..., Otvory I., Otvory II.
  2003   Retroperspektiva, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2011   Malba generace 80. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 2.číslo, 16
  2013   Rozmazané hranice ((Mezi uměním, reklamou a politickým aktivismem)), Umění a politika, 283-291
  2018   Jak se mají vykrajovati hvězdy a připevňovati na stěnu, Umění a revoluce, 642-654
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Tomáš Medek: Multiplum, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Praha 2000 (Evropské město kultury), Praha 2000 - Evropské město kultury, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Opakované příběhy (tradice v novém)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Vážená paní - vážený pane, Moravská galerie v Brně… (pozvánka na tiskovou konferenci), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Kaliopi Chamonikola

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/22 - 2006/01/08   Lucas Cranach v českých zemích, Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha
2013/06/19 - 2013/08/18   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
1999/10/14 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/11/23 - 2000/01/02   Dvanáct mandal, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/10/29 - 2010/02/07   Zdaleka i zblízka / From near and far, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2014/09/28 - 2014/11/09   Diplomanti FaVU 2014, Centrum Bohuslava Martinů, Polička (Svitavy)
2016/07/16 - 2016/08/13   Pokojíčky. 23. mikulovské výtvarné sympozium - dílna 2016, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
stálá expozice   Pohled Medúzy - Evropské umění šesti století, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
stálá expozice   Prométheův oheň: Česká moderna první poloviny století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)

Kaliopi Chamonikola

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1988/08/25 - 1988/09/20   Boris Jirků, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990/04/17 - 1990/05/13   František Sysel: Svatořečení Anežky Přemyslovny Řím - listopad 1989, Augustiánský klášter, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/04/02 - 1992/04/26   Jiří Sobotka: Plastiky, objekty a instalace, Galerie Fronta, Praha
1992/12/15 - 1993/01/17   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/04/20 - 1993/05/23   Karel Rossí, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1996/06/10 - 1996/07/07   Lubomír Dostál: Keramika, obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/03/04 - 1997/03/28   Tomáš Lahoda: 3+1 /Kresby, obrazy/, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1997/05/05 -   Blanka Šperková, Galerie Milana Zezuly - Městské divadlo, Brno (Brno-město)
1997/05/07 - 1997/05/30   Petr Kvíčala: Obrazy, kresby, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1997/06/29 - 1997/07/27   Jiří Sobotka: Nová krajina, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1997/06/29 - 1997/07/27   Jiří Sobotka: Perfektní stíny navždy (Objekty), Kaple Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun (Olomouc)
1997/12/04 - 1998/01/04   Josef Paleček: Zahrady a hry, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/04/10- 1998/06/07   František Kupka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/06/17 - 1998/08/30   František Drtikol: Fotograf, malíř, mystik, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/03/18 - 1999/05/09   Luděk Marold 1865-1898, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/06/24 - 1999/08/29   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie / The Confiscated Photographs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/12/14 - 2000/01/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/01/11 - 2000/02/06   Libor Teplý: Tma a světlo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/02/17 - 2000/04/09   Ondřej Sekora (1899 - 1999), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/05/18 - 2000/09/10   Leonid Ochrymčuk: Obrazy z katalogu 2000, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/08/20 - 2000/09/24   Jindřich Štreit: Na konci světa, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/09/14 - 2000/11/19   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/12/07 - 2001/01/09   Michal Blažek: Sochy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/04/18 - 2001/06/17   Miroslav Štolfa: Nová příroda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/09/04 - 2001/11/25   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1970 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/01/10 - 2002/02/24   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III. - Přírodní elementy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/13 - 2002/05/19   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy a kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/27 - 2002/06/09   Václav Stratil: Autoportréty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/04/25 - 2002/07/21   Max Švabinský: Skutečnost, ráj a mýtus / Reality, Paradise and Myth, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2002/06/13 - 2002/08/11   Emilie Benes Brzezinski: Dialog se dřevem / Dialogue with wood, Uměleckoprůmyslové museum, pobočka Brno, Brno (Brno-město)
2002/09/11 - 2002/11/03   Jiří David: Daniel (fotografie), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/02/04 - 2003/04/27   Keith Carter: Opravdové příběhy / Natural Histories, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/03/27 - 2003/05/18   František Tichý, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/06/05 - 2003/07/13   Petr Veselý: Kolem věcí, věci kolem, Galerie ad astra, Kuřim (Brno-venkov)
2006/09/26 - 2006/11/12   Milan Houser: Vanitas, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2007/09/07 - 2007/10/06   Petr Kvíčala: Nejen pro oči / Not for eyes only, Galerie 5. patro, Praha
2013/06/19 - 2013/08/18   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2021/08/07 - 2021/10/10   Tomáš Medek: Struktury, Vetřelci 3D, Galerie Jamborův dům (Galerie Josefa Jambora), Tišnov (Brno-venkov)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/11/25 - 1987/12/01   Boris Jirků a Vlastimil Elšík, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/08/22 - 1996/09/03   Actual Textile Art, Tapiserie / Tapestries, Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/15 - 1998/03/08   Tichý život věcí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/04/22 - 1998/06/14   Tichý život věcí, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/03/25 - 1999/05/30   Skupina 42, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/06/18 - 1999/09/12   Otvory I., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/09/16 -   Znovu a jinak, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2000/03/30 - 2000/05/21   Vranovská kamenina, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/05/11 - 2000/08/20   Zajatci hvězd a snů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/04/05 - 2001/05/13   Maďarské milénium - Mezinárodní sympozium plakátu 2000, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/11/08 - 2002/03/31   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách/ Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/12/14 - 2002/05/19   Místo činu / The scene of the deed - design 20.století, Uměleckoprůmyslové museum, pobočka Brno, Brno (Brno-město)
2002/10/10 - 2002/12/29   Vídeňské stolní stříbro / Wiener Tafelsilber, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/01/15 - 2003/03/02   Předchůdci modernismu v maďarské fotografii, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/02/27 - 2003/05/11   Plocha zrozená k dekoru / A Surface Created for Decotation, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/03/13 - 2003/06/01   Disegno veneto, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/06/25 - 2008/07/25   Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2008, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2008/06/25 - 2008/07/25   Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2008, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2009/06/25 - 2009/06/30   Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2009, Galerie Malá Amerika, Brno (Brno-město)
2009/06/25 - 2009/07/24   Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2009, Galerie Aula Fakulty výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2009/06/25 - 2009/07/24   Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2009, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
2009/10/29 - 2010/02/07   Zdaleka i zblízka / From near and far, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)

Kaliopi Chamonikola

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Videozáznam, Detail, 16-16
  1998   Poděkování, Detail, 1
  1999   Moravská galerie nabízí návštěvníkům mnohá překvapení, Mladá fronta Dnes, 3-3
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12