Jiří Taufer

* 5. 7. 1911, Boskovice (Blansko), Česká republika (Czech Republic)
† 3. 12. 1986, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, politik, básník, kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01132099

poznámka:
Redaktor, diplomat, básník, literární monografie, překlady poezie z ruštiny.
Spoluzakladatel skupiny social. spisovatelů Blok
1939 emigroval do Polska (zde byl činný v antifašistickém komitétu), po vypuknutí války pak do SSSR. Po r. 1945 v politice (1945 redakterem Tvorby a ředitelem nakladatelství Svoboda, v l. 1948-49 velvyslancem v Jugoslávii, r. 1949 náměstkem ministra zahraničí, r. 1950 náměstkem min. informací, r. 1953 předsedou Státního výboru pro věci umění a 1954 náměstkem ministra kultury.)

Jiří Taufer

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1977 - ????   redakční rada čas. Výtvarná kultura, *

Jiří Taufer

dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jiří Taufer

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1975   O knihách a autorech, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jiří Taufer (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha

Jiří Taufer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Národní umělec Vítězslav Nezval (studie), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Znělec, Československý spisovatel, Praha
  1962   Strana, lidé, pokolení (Kapitoly o době a vrstevnících), Československý spisovatel, Praha
  1972   Letokruhy (Výbor z poezie 1928-1960), Československý spisovatel, Praha
  1972   Sedm (Sedm básní z různých let), Lidové nakladatelství, Praha
  1972   Маяковский в Праге, Orbis, Praha
  1973   Úděly a díla (Studie a eseje), Československý spisovatel, Praha
  1975   Stanislav Kostka Neumann (Básník, jeho doba a odkaz), Československý spisovatel, Praha
  1976   Vítězslav Nezval (Literární studie), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1977   Rozmluva s Vladimírem Majakovským, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1980   Portréty a siluety (Eseje), Československý spisovatel, Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Mé rozmluvy s básníky (Výbor z výborů sovětských básníků), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha

Jiří Taufer

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Jan Slavíček: Výběr z díla
  1980   Adolf Zábranský: Slovenské pohádky Boženy Němcové, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   O Americe (Zápisky z cest po Americe v próze i ve verších), Svět sovětů, Praha
  1950   Přátelé a nepřátelé, Svět sovětů, Praha
  1950   S kým jdete, "mistři kultury"? (Odpověď americkým dopisovatelům), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   O starém a novém člověku, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1955   Štěnice (Fantastická komedie o devíti obrazech), Orbis, Praha
  1959   5 her, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Prvotiny, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Vesele i vážně, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1961   Veselo i vážně, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
  1962   Z lyrického odstupu, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Anička skřítek a Slaměný Hubert (Kniha pro děti), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Proč a komu je zapotřebí poezie?, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Jen o rodinných záležitostech, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1974   Čmáranice po nebi (Výbor z prací), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Chvála Jungmanna (Malé glosy k velkému výročí), Památník národního písemnictví, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1976   Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1977   Vesele i vážně, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků, Lidové nakladatelství, Praha
  1985   Všem, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Vladimír Iljič Lenin, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
  2011   Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech (Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla), Burian a Tichák, s. r. o., Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1951   Náš Majakovskij (Sborník básní, statí článků a vzpomínek k 20. vzročí básnkovy smrti), Svět sovětů, Praha
  1952   Za Konstantinem Bieblem (Vzpomínky a projevy jeho přátel), Československý spisovatel, Praha
  1953   Básnický almanach 1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Malá díla velkých mistrů (Repertoární sborník pro soubory lidové umělecké tvořivosti), Ministerstvo školství, _
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1973   Mé rozmluvy s básníky (Výbor z výborů sovětských básníků), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1983   Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Bojující plakát, Výtvarná kultura, 40-46
  1997   Slunečné dílo (Normalizační poezie), Revolver Revue, 105-130
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Nazim Hikmet: Podivín (Hra o třech jednáních), Národní divadlo, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Stanislav Kostka Neumann (Dny české a slovenské poezie), Československý spisovatel, Praha

Jiří Taufer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Majakovskij se usmívá, Majakovskij se směje, Majakovskij se posmívá (, N), Československý spisovatel, Praha

Jiří Taufer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Nepokoření, Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1950   , Svět sovětů, Praha
  1950   Leningrad na Nový rok, Svět sovětů, Praha
  1950   O Americe (Zápisky z cest po Americe v próze i ve verších), Svět sovětů, Praha
  1950   Přátelé a nepřátelé, Svět sovětů, Praha
  1950   Reklama (z chystanébo výboru)
  1950   Zvěřinec, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1951   Zvěřinec, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1953   Můj přítel Majakovskij, Československý spisovatel, Praha
  1953   Poesie, Československý spisovatel, Praha
  1955   Majakovskij se usmívá, Majakovskij se směje, Majakovskij se posmívá (, N), Československý spisovatel, Praha
  1955   Štěnice (Fantastická komedie o devíti obrazech), Orbis, Praha
  1957   Kniha veršů, Svět sovětů, Praha
  1959   5 her, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Čím budu?, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1959   Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha
  1959   Pobyt v Praze, Československý spisovatel, Praha
  1961   Denní hvězdy, Československý spisovatel, Praha
  1961   Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha
  1961   Vesele i vážně, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1962   Z lyrického odstupu, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí), Československý spisovatel, Praha
  1963   Listí ze šesti stromů, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   O stavbě uměleckého díla (Výběr ze statí, teoretických úvah a studií), Československý spisovatel, Praha
  1964   Lyrika, 4.ročník, Československý spisovatel, Praha
  1965   Glejt, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Proč a komu je zapotřebí poezie?, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Moudří blázni (Knížka historek, pohádek, povídek, veršů o moudrém bláznovství a bláznivé moudrosti), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1974   Čmáranice po nebi (Výbor z prací), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Moudří blázni (Knížka historek, pohádek, povídek, veršů o moudrém bláznovství a bláznivé moudrosti), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Vesele i vážně, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Edgar Allan Poe: Havran (Šestnáct českých překladů (1. vydání)), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Všem, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Vladimír Iljič Lenin, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Kniha o velkých ruských spisovatelích, Svět sovětů, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1967   Očima generace (Sovětská poezie válečných let), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1973   Mé rozmluvy s básníky (Výbor z výborů sovětských básníků), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Skythové, Kvart, 191-193
  1954   Kýčař, Výtvarná práce
  1955   Sejděte se - a s úrovní kritiky malířů a básníků..., Výtvarné umění, 5.ročník, 1.číslo, 41-42
  1957   Černý muž, Světová literatura, 62-65
  1966   Vizuální poezie (Velemír Chlebnikov, Henri Chopin, Ernst Jandl, Maurice Lemaitre, Lazar Markovič Lisickij, Ivan A. Puni, Ilja Lvovič Selvinskij, Ilja Zdaněvič), Výtvarné umění, 246-249
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Nazim Hikmet: Podivín (Hra o třech jednáních), Národní divadlo, Praha
písnička
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Hymna Sovětského svazu, Svět sovětů, Praha
prostorová kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Na každé stránce v knížce té se o lvech a zvěři dočtete, Издательство Малыш (Malyš), Moskva (Moscow)

Jiří Taufer

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1950/04/12 -   Vladimír Majakovskij: Život a dílo, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha

Jiří Taufer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Rozloučení s Václavem Rabasem, Výtvarná práce, 3
  1954   Řád práce arch. Vlastislavu Hofmanovi, Mladá fronta, 10.ročník, 115.číslo
  1956   Celostátní konference spisovatelů o S. K. Neumannovi, Výtvarná práce, 10